ŽUPNI OGLASI OD 27.5. DO 2.6.2024.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI: Ponedjeljak, 27.05.2024. – Svagdan Nema mise Utorak, 28.05.2024. PRVI DAN TRODNEVNICE Slavi župnik a propovijeda đakon Božo Hadaš 15:40 h + Vlado Talan, sprovodna misa 18.30 h – molitva krunice i ispovijed 19:00 h – na nakanu ob. Dropulić + Štefica Pikec + Zvonimir Žabić i ob. Terešak + Barbara […]

PRESVETO TROJSTVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Nedjelja, 26. 5. 2023. PRESVETO TROJSTVO ČITANJA: Pnz 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Djela koja je Bog učinio za svoj narod ne mogu se usporediti s iskustvom ni jednog drugog naroda. Po […]

ŽUPNI OGLASI OD 20. DO 26.5.2024.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: Ponedjeljak, 20.5.2024. – Marija Majka Crkve 7.30 h molitva krunice 8.00 – za ozdravljenje jedne osobe Utorak, 21.5.2024. – Sv. Josip Herman, redovnik 15.40 + Katica Krvarić, sprovodna misa 18.30 h – molitva krunice 19.00 h + Verica Novosel + Katica Fabijanić + Katarina Prežec + Frano Vukšić i […]

PEDESETNICA, DUHOVI

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Duh istine upućivat će vas u svu istinu. Nedjelja, 29. 5. 2024. PEDESETNICA. DUHOVI ČITANJA: Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27; 16,12-15 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Nad učenike silazi Duh u obliku plamenih jezika. Po primanju Duha Svetoga primaju darove s kojima navještaju evanđelje na načine […]

ŽUPNI OGLASI OD 13. DO 19.5.2024.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: Ponedjeljak, 13.5.2024. – Bl. Djevica Marija Fatimska Nema Mise Utorak, 14.5.2024. – BLAGDAN: Sv. Matija, Apostol 18.30 h – molitva krunice i sv. ispovijed 19.00 h + Mijo Krvarić + Verica Novosel + Katica Fabijanić + Petar i Ana Sruk + Branko Marković + Štefica Pikec + Zdravka Pavić […]

SEDMA VAZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Neka i oni budu jedno kao i mi! Nedjelja, 12. 5. 2024. SEDMA VAZMENA NEDJELJA ČITANJA: Dj 1,15-17.20a.20c-26; Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; 1Iv 4,11-16; Iv 17,11b-19 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Jedanaestorica traže dvanaestog apostola koji će stati na mjesto Jude koji je izdao Isusa. Čitanje Djela apostolskih U one dane […]

ŽUPNI OGLASI OD 6. DO 12.5.2024.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: Ponedjeljak, 6.5.2024. – Sv. Irenej Srijemski, biskup Nema mise Utorak, 7.5.2024. – Sv. Dujam 18.30 h – molitva krunice i ispovijed 19.00 h +Mijo Krvarić + Ivan Bužonja + Katica Fabijanić + August, Katica Kovačić i rod. Katica Šušković Kovačić i Ljiljana Graf + Branko Mihovec + Mara Kovačić […]