O ŽUPI

PREGLED VAŽNIJIH DOGAĐAJA U POVIJESTI ŽUPE

1093/94. – utemeljenje Zagrebačke biskupije

1201. – Prvi pisani spomen Čučerja u ispravi kralja Emerika pod imenom Ziseria

1278. – Malko (Malk) seoski starješina u Čučerju

1334. – U popisu župa zagrebačke biskupije upisna Župa Blažene Djevice Marije u Čučerju

1422. – Prvi put zapisano ime čučerskog župnika – Mihalj iz Čazme. Spominje se župnik Juraj, njegov nasljednik

1609. – Župnik je Mijo Derkić

1622. – Benedikt Vinković, kasnije zagrebački biskup, obavlja najstariju sačuvanu kanonsku vizitaciju za župnika Jurja Cerovca

1728 – 1735. Gradnja sadašnje crkve

1736. – Postavljen veliki oltar, dar biskupa Jurja Branjuga

1737. – Izgorio župni dvor s inventarom i arhivom

1748. – Postavljena propovjedaonica, dar biskupa Branjuga

1749. – Ivan Hajnović, upravitelj biskupskih dobara, darovao pobočne oltare Sv. Tri kralja i Bičevanje

1761 – Josip Vuger, upravitelj biskupskih dobara u Pokupskom, darovao oltare Žalosne Gospe i Zaruka Blažene Djevice Marije

1781. – Podignut je novi zvonik s desne strane pročelja crkve

1814. – Srušen je zvonik na pročelju crkve, uređen je glavni portal i sazidano pjevalište

1820. – Sagrađen je sadašnji župni dvor

1822. – Snažan potres teško je oštetio crkvu i zvonik

1828. – Posvećeni biskup i kapitularni vikar Josip Žalec posvetio je crkvu

1829. – Župnik Ročić sagradio je kapelu Snježne Gospe

1835. – Otvorena je škola u Čučerju. Župnik Ročić dao je crkvenu kuću za školu

1878. – Postavljena je ura na zvoniku

1880. – Jaki potres teško je oštetio crkvu. Crkva je bila zatvorena godinu dana.

1905. 17. prosinca i 1906., 2. siječnja, snažni potresi oštetili su crkvu. Crkva je zatvorena tri godine. Srušena je velika kupola s lanternom, uklonjen je Branjugov glavni oltar.

1908. – Crkva je popravljena i blagoslovljena. Postavljen je novi glavni oltar i nabavljene su orgulje.

1934. – Blaženi Alojzije Stepinac odredio je Čučerje kao polazište zavjetnog hodočašća grada Zagreba u Mariju Bistricu.

1957. – Akademski slikar Ivan Tomljanović oslikao je kapelu Sniježne Gospe i fresku slike Sv. Tarzicija i Sv. Marije Goretti na pročelju crkve.

1961. – Podignut je zid oko crkve, portir i stubište pred crkvom.

1966. – Otvorena je kapela Sv. Vida u Vidovcu u adaptiranoj kući.

1971. – Izgrađena je vjeronaučna dvorana Sv. Nikole Tavelića južno od crkve.

1972. – Izlivena su četiri nova zvona za župnu crkvu.

1979. – Akademski slikar Josip Restek uredio je glavni oltar i postavio slike u svetištu, na trijumfalnom luku, Križni put i slike Sv. Nikole Tavelića i Sv. Leopolda Mandića.

1979. – Svetište prilagođeno novim liturgijskim propisima – postavljen oltar i ambon, te krstionica.

1983. – Župnik Pinturić poklonio je svoju kuću u Dankovcu i adaptirao za kapelicu Sv. Monike i Leopolda Mandića.

1989. – Objavljena je monografija «Župa pohoda blažene Djevice Marije».

1991. -Na trgu pred crkvom i župnim dvorom postavljen je kip Majke Božje Čučerske.

1997. – Završena je obnova pokrajnjih oltara.

2001. – Proslava 800. obljetnice prvog spomena Čučerja. Obnovljena je župna crkva i dvor.