PRESVETO TROJSTVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Nedjelja, 26. 5. 2023. PRESVETO TROJSTVO
ČITANJA:
Pnz 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rim 8,14-17; Mt 28,16-20

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Djela koja je Bog učinio za svoj narod ne mogu se usporediti s iskustvom ni jednog drugog naroda. Po tim djelima narod shvaća da je on jedini i pravi Bog. Spoznaja Boga nosi sa sobom i moralnu odgovornost naroda pred njim.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu:
»Ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio čovjeka na zemlji: je li ikad, s jednoga kraja nebesa do drugoga, bilo ovako veličanstvena događaja? Je li se što takvo čulo? Je li ikad koji narod čuo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti čuo i na životu ostao? Ili, pòkuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kušnjama, znakovima, čudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to, na vaše oči, učinio za vas Gospodin, Bog vaš, u Egiptu?
Danas, dakle, spoznaj i zasadi u srce svoje: Gospodin je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji – drugoga nema. Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje zauvijek.«
Riječ Gospodnja.

II. Kršćani su ispunjeni duhom svetim po kojem spoznaju da su djeca Božja te Boga u slobodi mogu nazivati svojim ocem, kao baštinici njegove slave.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.
Riječ Gospodnja.

III. Uskrsli Isus, uzlazeći na nebo, daje učenicima poslanje naviještati spasenje po svem svijetu krsteći u ime Trojedinoga Boga te im obećaje svoju trajnu prisutnost.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme:
Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori:
»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!
I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Blagdanom Presvetog Trojstva slavimo ono što neprestano u vjeri živimo. Osobe Presvetog Trojstva spominjemo dok se križamo u brojnim situacijama života, također ih spominjemo u temeljnim molitvenim obrascima, osobito onim slavljeničkim, gdje dajemo slavu Bogu u tajni triju božanskim osobama. Svi se sakramenti dijele u toj tajni, i po toj tajni troosobnog Boga.
Vjerujemo u Boga koji je Otac i Sin i Duh Sveti. Bog je jedan. To je temeljna istina vjere. Nema i ne može biti više bogova, više najviših bića, više prvih počela. Samo je jedan Bog.
Naš je Bog Otac. I kad nam se Bog objavljuje kao Otac, onda to čini kao dobri Otac, kao Otac koji ima srce, koji ima vremena za nas, koji ima ruku što nas vodi i krilo koje nas drži, Otac koji ima raširene ruke da nas zagrli i oči da nas prati. Bog je Otac koji nas ne želi osuditi, nego spasiti, sačuvati. Bog nas ljubi! Bog je Otac vjeran i istinit, uvijek i u svako vrijeme.
U Isusu, svome Sinu, Bog nam se objavljuje kao blizina, kao čovjekoljublje. On je Bog Spasitelj. U Sinu nam se objavljuje koliko je Bog zauzet u našoj povijesti i u sudbini svakoga od nas. U Isusu nam je Bog postao bratom i prijateljem, zapečatio je svoju blizinu i prisutnost u sve dane do svršetka svijeta. Nas Bog je Bog suputnik i supatnik, Bog s nama i za nas. On je tako ljubio svijet da nam je Sina svoga dao da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne nego da ima život vječni.
Duh Sveti jest dar kojim Bog koji je ljubav i nas same neprestano unosi u dinamiku Božjeg života i neopozivi dar. On je pečat, što znači neizbrisivi i neopozivi dar. Bog nas se više nikada ne može odreći jer smo primili duha posinstva kojim i mi sami smijemo klicati: Abba – Tata, dragi Oče. U Duhu Svetom i po Duhu Svetom događaju se i danas za nas tajne našeg spasenja. U Duhu smo i kod svake naše nedjeljne svete mise povezani i jedinstveno uneseni u tajnu Presvetog Trojstva.
Zajedno sa cijelom Crkvom iz nedjelje u nedjelju obnavljamo vjeru u troosobnog Boga i tijekom svake svete mise postajemo dionicima jedinstvenoga dara što ga je Bog pripravio onima koji ga ljube.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kao vjernici uvijek smo pozvani na otvorenost. U vjeri čovjek shvaća da nije sam sebi dovoljan, da mu je potreban Bog kako bi spoznao sebe i svu stvarnost, kako bi odgovorio pozivu na život, primio dar spasenja koje si sam ne može osigurati i živio u ljubavi s drugima na sliku Božju, kako je i stvoren. Nastojmo stoga nadilaziti naše zatvorenosti te se u svim prilikama otvarati Bogu i tražiti ga otvorena srca.