ŽUPNI OGLASI OD 19. DO 25.2.2024.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: Ponedjeljak, 19.2.2024. – KONRAD Nema sv. Mise Utorak, 20.2.2024. – SV. FRANJO I JACINTA MARTO 17.30 h – molitva krunice 18.00 h + Frano Vukšić i Jakov Alpeza + Dragica Hukman + ob. Stanić i ob. Gavranić + Tomo Ivatek + Željko Horvat + Laura Hađur Šušković + Danijela […]

PRVA KORIZMENA NEDJELJA – ČISTA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. Nedjelja, 18.2.2024. PRVA KORIZMENA NEDJELJA ČITANJA: Post 9,8-15; Ps 25,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pt 3,18-22; Mk 1,12-15 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Bog daje dugu čovjeku kao simbol Saveza po kojem nikad više neće svijet potopiti. Savez koji vrijedi za sve koji su iskoračili iz […]

ŽUPNI OGLASI OD 12. DO 18.2.2024.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: Ponedjeljak, 12.2.2024. – Grgur II., papa Nema Mise Utorak, 13.2.2024. – SV. KATARINA RICCI, MISTIČARKA ŽUPNI DAN BOLESNIKA 17.30 h – molitva krunice 18.00 h + Ivan Bočkaj + Tomislav i Ankica Zlatić + Marija Štefanac i Nada Katavić + Pavo i Anica Sertić + Tomo Zagajski + Stjepan, […]

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA I odmah nesta s njega gube i očisti se. Nedjelja, 11. 2. 2024. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Lev 13,1-2.45-46; Ps 32,1-2.5.11; 1Kor 10,31 – 11,1; Mk 1,40-45 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Mojsije i Aron primaju uputu koja postaje propis kako postupiti s gubavcima te kako se oni […]

ŽUPNI OGLASI OD 5. DO 11.2.2024.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: Ponedjeljak, 5.2.2024. – Grgur II., papa Nema mise Utorak, 6.2.2024. – Sv. Pavao Miki 17.30 h – molitva krunice 18.00 h + Ivan Bočkaj + Stjepan i Marica Budačić i rod + Ivan i Marija Steković Malčić + Josip i Ana Hovezak + Franjo, Josip Marković + Ana Švraka […]

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Isus ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti. Nedjelja, 4. 2. 2024. PETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Job 7,1-4.6-7; Ps 147,1-6; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Job gubi nadu, te mu se noć pretvara u vječnost. Svjestan je što treba doći, ali ne može vidjeti […]

ŽUPNI OGLASI OD 29.1. DO 4.2.2024.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: Ponedjeljak,29.1.2024. – Sv. Akvilin Nema sv. Mise Utorak, 30.1.2024. – Sv. Hijacinta 17.30 h – molitva krunice i ispovijed 18.00 h + Marica Mlinarić + Stjepan i Katica Vuglek + fra Smiljan Kožulj, za nerođene (na nakanu – ob.Dujman)                      […]

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Učio ih je kao onaj koji ima vlast. Nedjelja, 28. 1. 2024. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Pnz 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Narod traži proroka, a Bog im uslišava molitvu, dajući im proroke koji prenose njegove riječi. Čitanje Knjige Ponovljenog zakona […]