ŽUPNI OGLASI OD 9. DO 15.5.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 9. svibnja 2022.  (Sv. Beata) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: NEMA SV. MISE UTORAK,  10. svibnja 2022. (Bl. Ivan Merz) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 18.30 h – molitva krunice 19.00 h + Ivan, Marija, Branko i Vjekoslav Gašpert, Mirjana Hrženjak, ob. Barberić i Franjo Krvarić + Ruža Brajković + […]

ŽUPNI OGLASI OD 2. DO 8.5.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 2. svibnja 2022.  (Sv. Anastazije Aleksandrijski) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: NEMA SV. MISE UTORAK,  3. svibnja 2022. (Sv. Filip i Jakov) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 18.30 h – molitva krunice 19.00 h + Laura Hađar Šušković + Danijela Šušković Medved + Branko Ferlak + Matija i Joso Cicvarić […]

ŽUPNI OGLASI OD 25.4. DO 1.5.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 25. travnja 2022. – Sv. Marko Evanđelist CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 07.30 h – molitva krunice 08.00 h – Zahvala za sva dobročinstva Bogu (vlč. Marko) UTORAK,  26. travnja 2022.  – Marija, Majka dobrog savjeta CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 18.30 h – molitva krunice 19.00 h + Laura […]

ŽUPNI OGLASI OD 18. DO 24.4.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 18. travnja 2022. – VAZMENI PONEDJELJAK – Drugi dan vazmene osmine CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 07.30 h – molitva krunice 08.00 h + Tomo, Ana, Vid Bogović CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 18.30 h – molitva krunice 19.00 h + + Ana, Stjepan, Josip, Marija Sruk, Bara i Andro […]

ŽUPNI OGLASI OD 11. DO 17.4.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 11. travnja 2022. (Stanislav) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 13:40 h + Josip Grobenski – sprovodna misa + Stjepan Štivičić – sprovodna misa 19:00 h+ Valent i Ana Kresaj UTORAK, 12. travnja 2022. (Sofija) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 19.00 h + Ivan, Marica Sruk i Josip, Ana, Martin i Franca, […]

ŽUPNI OGLASI OD 4. DO 10.4.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 4. travnja 2022. (Sv Izidor) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: NEMA SV. MISE UTORAK,  5. travnja 2022. (Sv. Vinko Fererski) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 13.30 h – Jalža Strancarić – sprovodna 18.30 h – molitva krunice 19.00 h + Tomo Šušković, Stjepan i Katica Matacun + ob. Šturlić, Rustan […]

ŽUPNI OGLASI OD 28.3. DO 3.4.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 28. ožujka 2022. (Siksto) NAKANE: NEMA SV. MISE UTORAK, 29. ožujka 2022. (Bertold) NAKANE: 18.30 h – Molitva krunice 19.00 h + Ivete Andreani, Mato Rudeš + Slavko i Barica Varganović + Matija, Katica, Štaba + Katarina Babić + Barica Šikoronja Na nakanu ob. Pavlica Za ozdravljenje jedne osobe […]

ŽUPNI OGLASI OD 21. DO 27.3.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 21. ožujka 2022. (Kristijan) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: NEMA SV. MISE UTORAK,  22. ožujka 2022. (Lea Rimska) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 17.30 h – molitva krunice 18.00 h + Gordana Selnik Požgaj – sprovodna misa + Ivan Šušković + Franjo i Katica Mihovec + Slavka Hađur + Josip, […]

ŽUPNI OGLASI OD 14. DO 20.3.2022.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE: PONEDJELJAK, 14. ožujka 2022. (Matilda) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: NEMA SV. MISE UTORAK,  15. ožujka 2022. (Sv Lujza) CRKVA U ČUČERJU NAKANE: 17.30 h – molitva krunice 18.00 h + Juraj i Ruža Čuk + Dragica Kovačić + Stjepan, Ivan i Bara Šušković + Petar i Mladen Žohar + […]

ŽUPNI OGLASI OD 7. DO 13.3.2022.

  ŽUPNE OBAVIJESTI – PRVA KORIZMENA NEDJELJA  C Sveci u tjednu Misne nakane – CRKVA U ČUČERJU Ponedjeljak, 7.3.2022. Sv. Perpetua i Felicita – Nema Mise   Utorak, 8.03.2022.     Sv. Ivan od Boga, redovnik 17.30 h – molitva krunice 18.00 h + August, Ljudevit i Marica Šušković + Tomo i Marica Talan + […]