DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega. Nedjelja, 17. 1. 2021. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Sam 3,3b-10.19; Ps 40,2.4ab.7-10; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Iv 1,35-42 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. U proročkom pozivu koji Bog upućuje Samuelu otkriva se bitno obilježje proročke službe, a to je spremnost slušati Boga i […]

KRŠTENJE GOSPODINOVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina. Nedjelja, 10. 1. 2021. KRŠTENJE GOSPODINOVO ČITANJA: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1a.2.3ac-4.3b.9b-10; Dj 10,34-38; (ili: Iz 55,1-11; Otpj. pj.: Iz 12,2-3.4b-6; 1Iv 5,1-9); Mk 1,7-11 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Punina Božjih dobara otvorena je onima koji su poslušni Bogu […]

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Riječ tijelom postade i nastani se među nama. 3. 1. 2021. DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU ČITANJA:  Sir 24, 1-2.8-12; Ps 147, 12-15.19-20; Ef 1, 3-6.15-18; Iv 1, 1-18 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Mudrost dolazi od Boga i uvijek je njegov dar čovjeku. Čitanje Knjige Sirahove Mudrost se sama […]

OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Dijete je raslo puno mudrosti. Nedjelja, 27. 12. 2020. SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA ČITANJA: Post 15, 1-6; 21,1-3 Ps 105, 1-9; Heb 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Bog ispunjava Abrahamovu čežnju te mu u starosti obećaje potomstvo, veliko poput zvijezda na nebu. Abraham prihvaća […]

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Evo, začet ćeš i roditi sina. Nedjelja, 20. 12. 2020. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: 2Sam 7.1-5.8b-12,14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rim 16,25-27; Lk 1,26-38 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Bog po proroku objavljuje kralju Davidu da će mu podići dom koji će trajati dovijeka. To će se ostvariti u Davidovu potomku, […]

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Među vama stoji koga vi ne poznate. Nedjelja, 13. 12. 2020. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-50.53-54; 1Sol 5,16-24; Iv 1,6-8.19-28  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Prorok je poslan donositi utjehu narodu, navješćujući Božje spasenja. Ono je uzrok radosti i za samoga proroka, koji se raduje ostvarenju […]

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti. Nedjelja, 29. 11. 2020. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Iz 63,16b-17b; 64,2b-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1Kor 1,3-9: Mk 13,33-37 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Prorok Izaija izriče tužaljku zbog Božje odsutnosti. Narod je odlutao s Božjih putova, postao nečist, te se više […]

34. NEDJELJA KROZ GODINU – ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Sjest će na prijestolje slave svoje i razlučiti jedne od drugih. Nedjelja, 22. 11. 2020. ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA ČITANJA: Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Bog po proroku upućuje svoju riječ nevjernim pastirima, koji brinu samo za vlastite interese i […]

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! Nedjelja, 15. 11. 2020. TRIDESET TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Izr 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1Sol 5,1-6; Mt 25,14-30 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Knjiga Mudrih izreka donosi pohvalu vrsnoj ženi, čija je ljepota u njezinim krepostima. Takva je žena […]

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Evo zaručnika! Iziđite mu u susret! Nedjelja, 8. 11. 2020. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA:  Mudr 6, 12-16; Ps 63, 2-8; 1Sol 4, 13-18; Mt 25, 1-13 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Mudrost nalaze oni koji je traže i sama je misao o mudrosti već početak mudrosti. […]