Župna vijeća

ČLANOVI ŽUPNOG EKONOMSKOG VIJEĆA

 • Stjepan Sruk
 • Krešo Šturlić
 • Dražen Zrinski
 • Stjepan Ćuk Budek

 

ČLANOVI ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

 • Filko Ljiljana
 • Krištić Josip
 • Šafran Stjepan
 • Puklek Joško
 • Ljubičić Branka
 • Pračić Darko
 • Marković Zlatko
 • Šturlić Tomislav
 • Šturlić Ivan
 • Zagajski Ana
 • Huzanić Žarko
 • Vlahović Martin
 • Huzanić Josip
 • Mudifaj Franjo