PEDESETNICA, DUHOVI

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Duh istine upućivat će vas u svu istinu.

Nedjelja, 29. 5. 2024. PEDESETNICA. DUHOVI

ČITANJA:
Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27; 16,12-15

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Nad učenike silazi Duh u obliku plamenih jezika. Po primanju Duha Svetoga primaju darove s kojima navještaju evanđelje na načine na koje sami po sebi nisu sposobni.

Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim ¬jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«
Riječ Gospodnja.

II. Primanjem Duha svi postajemo jednim tijelom, a različite darove primamo prema različitim službama, kao udovi tijela.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!
Riječ Gospodnja.

III. Isus dolazi ponovno među učenike poslije uskrsnuća i darujući im mir šalje ih naviještati evanđelje. Pri tome im daruje i Duha Svetoga po kojem mogu otpuštati grijehe.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.
Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.”
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Božanska vatra je zapaljena na dan Pedesetnice. Na Duhove.
U vatri duha koji je provalio u srca ljudi tog dana bio je također i odgovor na jedno od temeljnih ljudskih pitanja, a to je pitanje – patnje.
Učenici su patili. Isus je patio. Umro je strašnom smrću. Njegova smrt za njih je bio kraj svijeta. Uskrsnuće je za njih bio novi šok. Njegov odlazak, po drugi put, slomit će im srce i oni se s pravom pitaju kako dalje tako živjeti. Sami. Bez Isusa.
Odgovor na njihova pitanja, na pitanja straha, nesigurnosti i patnje došao je u vjetru, u vatri i u Duhu. Toga dana učenici su čuli odgovor koji im je trebao donijeti mir u njihove duše. Taj mir je od skupine nemirnih i ustrašenih učenika stvorio grupu nadahnutih i neustrašivih Kristovih svjedoka.
Oni nisu mir potražili u povratku u svoja rodna mjesta, u bijegu od svojeg života s Isusom. Oni nisu mir potražili pod skutima farizeja i pismoznanaca. Oni nisu mir potražili u okrilju Cezarovih legija.
Oni su mir potražili u Duhu Istine, u Branitelju, u Bogu.
Mi kada patimo, kada tražimo mir svojoj duši, kada smo dovedeni do ruba svoje ljudske izdržljivosti, mi onda postavljamo pitanja. I baš kada najviše pati čovjek je najsposobniji saslušati odgovor. U velikoj patnji otpadnu sve laži ovoga svijeta i ostane samo čista Božja istina i čovjek koji sluša i čuje.
U velikoj patnji svi, od Joba, preko učenika, pa do nas danas, postavljamo pitanja koja se mogu sažeti u jedno veliko pitanje. U pitanje nad svim pitanjima.
Kada mi klečimo u podnožju križa, kada dižemo svoj pogled prema nebu, kada vapimo Bogu iz svoje boli i svoje patnje, mi u biti pitamo Boga: „Voliš li me?“
Pedesetnica, Duhovi, bio je Božji konačan odgovor na to pitanje.
Čujemo li vjetar Duha Istine kako puše?
Čujemo li kako kroz njega Bog odgovara: „Ja te volim!“?
Osjećamo li kako nam Duh Sveti donosi mir u našu nemirnu dušu?

Ivica Ursić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Duh Sveti je veliki dar koji smo primili od Isusa. Zahvaljujmo svojim životom za njega i za sve što primamo iz Božje ruke jer nas on ne ostavlja bez svoje pomoći u poslanju koje nam je dao.