ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA I odmah nesta s njega gube i očisti se. Nedjelja, 14.2.2021. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Lev 13,1-2.45-46; Ps 32,1-2.5.11; 1Kor 10,31 – 11,1; Mk 1,40-45 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Levitski zakonik donosi propise za oboljele od gube. Gubav čovjek isključen je iz društvene zajednice, ali je i […]

PETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Isus ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti. Nedjelja, 7. 2. 2021. PETA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Job 7,1-4.6-7; Ps 147,1-6; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. U Jobovom iskustvu trpljenja vidljiva je sva realnost čovjekova života na zemlji: život je borba, a patnja se često […]

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Učio ih je kao onaj koji ima vlast. Nedjelja, 31. 1. 2021. ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: Pnz 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Bog po Mojsiju najavljuje velikog proroka kojega će Bog podići poslije njega i koji se ne može usporediti ni […]

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju. Nedjelja, 24. 1. 2021. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA:  Jon 3,1-5.10; Ps 25,4b-7bc.8-9; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20   UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI   I. Jona izvršava od Boga povjerenu mu zadaću i naviješta Ninivljanima propast, ukoliko se ne obrate. Ninivljani […]

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega. Nedjelja, 17. 1. 2021. DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU ČITANJA: 1Sam 3,3b-10.19; Ps 40,2.4ab.7-10; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Iv 1,35-42 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. U proročkom pozivu koji Bog upućuje Samuelu otkriva se bitno obilježje proročke službe, a to je spremnost slušati Boga i […]

KRŠTENJE GOSPODINOVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina. Nedjelja, 10. 1. 2021. KRŠTENJE GOSPODINOVO ČITANJA: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1a.2.3ac-4.3b.9b-10; Dj 10,34-38; (ili: Iz 55,1-11; Otpj. pj.: Iz 12,2-3.4b-6; 1Iv 5,1-9); Mk 1,7-11 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI I. Punina Božjih dobara otvorena je onima koji su poslušni Bogu […]

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Riječ tijelom postade i nastani se među nama. 3. 1. 2021. DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU ČITANJA:  Sir 24, 1-2.8-12; Ps 147, 12-15.19-20; Ef 1, 3-6.15-18; Iv 1, 1-18 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Mudrost dolazi od Boga i uvijek je njegov dar čovjeku. Čitanje Knjige Sirahove Mudrost se sama […]

OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Dijete je raslo puno mudrosti. Nedjelja, 27. 12. 2020. SV. OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA ČITANJA: Post 15, 1-6; 21,1-3 Ps 105, 1-9; Heb 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Bog ispunjava Abrahamovu čežnju te mu u starosti obećaje potomstvo, veliko poput zvijezda na nebu. Abraham prihvaća […]

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Evo, začet ćeš i roditi sina. Nedjelja, 20. 12. 2020. ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: 2Sam 7.1-5.8b-12,14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rim 16,25-27; Lk 1,26-38 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Bog po proroku objavljuje kralju Davidu da će mu podići dom koji će trajati dovijeka. To će se ostvariti u Davidovu potomku, […]

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Među vama stoji koga vi ne poznate. Nedjelja, 13. 12. 2020. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA ČITANJA: Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-50.53-54; 1Sol 5,16-24; Iv 1,6-8.19-28  UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI  I. Prorok je poslan donositi utjehu narodu, navješćujući Božje spasenja. Ono je uzrok radosti i za samoga proroka, koji se raduje ostvarenju […]