ŽUPNI OGLASI OD 7. DO 13.9.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 7. rujna 2020.  (Sv. Marko Križevčanin)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

  • Nema sv. mise

UTORAK, 8. rujna  2020 – ROĐENJE BL.DJEVICE MARIJE – MALA GOSPA

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Ivan i Milka Horvatin i rod.

+ Ivan i Barica Sruk i rod.

+ Dragica Jambrešić i ob


SRIJEDA, 9. rujna 2020.  (Sv. Petar Claver)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Janica i Stjepan Marković, Barica Fučkar, Ivan Žuglić i rod.


ČETVRTAK, 10. rujna 2020. (Nikola Tolentinski) – predslavi p. Mislav Skelin, župni vikar, Jordanovac

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

  • Za nestalog Dražena Mužic

PETAK, 11. rujna 2020. (Adelfo, Bonaventura) – predslavi mladomisnik Branimir Jagodić

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Franjo Borjan

+ Nikola Puklek

+ Tadija Krstić

  • Na osobnu nakanu

SUBOTA, 12. rujna 2020. – IME MARIJINO

Školsko igralište u Čučerju, 10:30

Hodočasnička misa, predslavi biskup Mijo Gorski

Kapela Dankovec, 19.00  – predslavi P. Ivan Horvat, misionar Krvi Kristove

NAKANE:

+ Ivan Ceković i rod.


NEDJELJA, 13. rujna  2020. – 24. NEDJELJA KROZ GODINU – PROŠTENJE IMENA MARIJINA

Školsko igralište u Čučerju, 6:00

NAKANE:

Školsko igralište u Čučerju, 9:00 – predslavi p. Mislav Skelin

NAKANE:

+Obitelj Bugarin, Vucić, Imbrišić, Anto Božić i ob.

Školsko igralište u Čučerju, 11:00 – predslavi  mons. dr. Juraj Batelja

NAKANE:

Pro populo

 

OBAVIJESTI

  • Pozivaju se članovi ekonomskog i pastoralnog vijeća na sastanak u srijedu poslije mise radi dogovora oko proštenja Imena Marijina u nedjelju.
  • U petak poslije mise bit će proba zbora.