ŽUPNI OGLASI OD 27.5. DO 2.6.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 27. svibnja 2019. (Augustin Kanterberijski b.)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Josip, Pavao, Margareta Slaviček, Pavao, Katarina Balent


UTORAK, 28.svibnja 2019. (German)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Franjo, Katarina Mihovec i rod.

+ Ivan Lulić

+ Ana, Stjepan, Katica, Stjepan, Nikola Ištvanić, Josip Huzanić i ob.

+ Milan Knežević, d. ob.

  • na čast Majci Božjoj Čučerskoj zahvala za 25 godina braka

SRIJEDA, 29. svibnja 2019. (Euzebije i Polion mmč.)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Slavica, Ivan Ivatek, Marica, Nikola, Ivan Kovačić


ČETVRTAK, 30. svibnja 2019. – UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SPASOVO

župna crkva, 8:00 h

NAKANE:

župna crkva, 19:00 h

 


PETAK, 31. svibnja 2019. – POHOD BLAŽENE DJEVICE MARIJE – TITULAR NAŠE ŽUPE – ŽUPNO PROŠTENJE

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:

  • Misa za župljanje

župna crkva, 19:00 h

+ Ruža, Stjepan Ceković, Ignac, Marica, Franjo Pračić


SUBOTA, 1. lipnja 2019. (Justin mč.) – Prva subota

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Juraj, Franjo Fabijanić i ob., Franjo, Dragica Huzanić i ob., Barica, Nedjeljko Paraklis


NEDJELJA, 2. lipnja 2019. – 7. Uskrsna

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Ob. Marković, Kuntić i Tomljenović

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Vidovecc, 09:30 h