ŽUPNI OGLASI OD 25. DO 31.1.2021.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

 PONEDJELJAK, 25. siječnja 2021. – Obraćenje sv. Pavla – blagdan

Kapela Dankovec, 18.00 h

+ Ana,Branko,Ruža Petar Cuglin


UTORAK,  26. siječnja  2021  (Sv. Timotej i Tito, biskupi)

Kapela Dankovec, 18.00 h

NAKANE:

+ Dragica, Branko, Doroteja, Slavica, Andrija Presečki

+ Ana Stjepan Kostrec, Agata Ćuk, Juraj Zrinski i rod.

+ Pavao Pračić, Anđela Šušković, Tomo Talan

+ Nevenka Todorov, Marica Valpotić

  • Milan i Slavica Pilarić

 SRIJEDA, 27. siječnja 2021.  (Sv. Anđela Merici, dj.)

Kapela Dankovec, 18.00

NAKANE:

+ Slavica i Josip Novak


ČETVRTAK, 28. siječnja 2021. (Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj)

Od 09.00  do 18.00 – CJELODNEVNO KLANJANJE

17h – molitva krunice, litanije i blagoslov s Presvetim Sakramentom

Kapela Dankovec  18.00 h

NAKANE:

+ Ivan Vdović


PETAK, 29. siječnja 2021. (Zdravko)

Kapela Dankovec, 18.00 h

NAKANE:

+ Katica i Stjepan Vuglek

+ Marija i Antun Valentić

+ ob. Kovačić, Barica i Franjo

+ Gordana Žugčić i ob.

+ Rudolf Kovačec


SUBOTA, 30. siječnja 2021. (Martina)

Kapela Dankovec, 18.00 h

NAKANE:

+ Slavica i Josip Novak


NEDJELJA, 31. siječnja 2021. – ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

Kapela Dankovec, 08.00

NAKANE:

+ Dančo, Franjica Lefterov i ob.

Kapela Dankovec, 11.00

PRO POPULO

Kapela Vidovec, 9.30

OBAVIJESTI:

 Župni ured, radi utorkom i petkom od 16.30 – 17.30 h.

  • Službeno je završen blagoslov obitelji. Oni koji nas nisu mogli primiti iz nekog razloga, mogu se javiti za naknadni blagoslov prema dogovoru na mail župe ili sms – porukom na broj 097 7760 594
  • Nasuprot kapele u Dankovcu imamo osiguran parking s 17 parkirnih mjesta za automobile. Molim da koristimo taj parking te radi sigurnosti vjernika ne parkiramo na nogostup.
  • Na svakoj molitvi žrtvi i daru, Hvala! Preporučamo vam Glas Koncila i Mak.

NAŠA SOLIDARNOST SA STRADALOM ŽUPOM I VJERNICIMA ISTOIMENE ŽUPE POHODA BDM U SISKU

IZA SVETIH MISA 31. 1. 2021. PRIKUPLJAMO DOBROVOLJNE NOVČANE PRILOGE

  • Župnik Ivan Grbešić rekao je da je crkva Pohoda BDM teško oštećena u potresu. Osobito su stradali zabatni zidovi. Krovište i napuknuti toranj vrlo su ugroženi. Svod se nije srušio, ali statičari tek trebaju utvrditi težinu oštećenja. Pregledom nakon potresa građevina je ocijenjena kao neuporabljiva te se stoga do daljnjega u njoj neće slaviti sakramenti. Puno obitelji je stradalo.
  • U narednim danima i naš župni Caritas obići se župnika i volontere kako bi dogovorili konkretne načine pomoći.