ŽUPNI OGLASI OD 25.11. DO 1.12.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 25. studenog 2019. (Katarina dj.mč.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Katarina Mihovec i ob.


UTORAK, 26. studenog 2019. –  (Konrad)

župna crkva, 18:00 h
+ Katarina, Juraj, Viktor Kuntić

+ Lorenzo Štokan

+ Katarina, Mirko, Stjepan, Ana Hukman

+ Katarina Pračić

+ Katarina Šafran i ob., Vilim Koller i ob.

+ Slavko Šušković i ob., Stjepan Hađak i ob.

+ Antun i Kata Tobolčević


SRIJEDA, 27. studenog 2019. (Fakundo)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

  • po nakani

ČETVRTAK, 28. studenog 2019. (Jakov Markijski)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:
+ Franjo Sruk


PETAK, 29. studenog 2019. (Filomena)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Ruža Tustić

+ Ivan i Dragica Jambrešić

+ Franjo Ilić i ob. Ilić i Koren

+ Barbara, Ivan Dudak, Radek Peserl

+ Anica, Pavo Sertić, Anica Ivanović

+ Dražen Puklek, Vid Habuš i rod.


SUBOTA, 30. studenog 2019. (Andrija ap.)

župna crkva, 18:00 h
NAKANE:

+ Andrija, Katica, Cecilija, Anica Podoreški


NEDJELJA, 1. prosinca 2019. – PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

župna crkva, 06:00 h

NAKANE:
+ Josip Hunjadi

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Vidovec, 09:30 h