ŽUPNI OGLASI OD 21. DO 27.9.2020.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 21. RUJNA 2020. (Sv. Matej, ap. i ev.)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Pavao Marković


UTORAK, 22 rujna  2020  (Sv. Mauricije i drugovi mučenici)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Juraj, Krešimir, Franca i Mato Šturlić

+ Zvonko Jurko


SRIJEDA, 23. rujna 2020.  (Sv. Pio iz Pietrelcine)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Danica Vuzem i ob., ob. Sruk i Svoren


ČETVRTAK, 24. rujna 2020. (Sv Rupert i Virgi, biskupi)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Franjo Sruk i rod.


PETAK, 25. rujna 2020. (Kleofa, Firmin)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Barbara, Josip Šušković-Cuvik i rod., Slava, Juraj Hajnić


SUBOTA, 26. rujna 2020. (Sv. Kuzma i Damjan. mučenici)

Kapela Dankovec, 19.00

NAKANE:

+ Ljudevit, Juraj, Dragica Fabijanić i rod.


NEDJELJA, 27. rujna  2020. – 26. NEDJELJA KROZ GODINU

Kapela Dankovec, 08.00

NAKANE:

+ Katarina, Stjepan Ćuk, Stjepan Mihalić i rod.

Kapela Dankovec, 11.00

Pro populo

Kapela Vidovec, 9.30