ŽUPNI OGLASI OD 2. DO 8.9.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 2. rujna 2019. (Prosper)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Anica Ivanović


UTORAK, 3. rujna 2019. –  (Grgur Veliki p. c. uč.)

župna crkva, 19:00 h
+ Adam Kuntić i rod., Katarina, Veronika, Ignac Šušković

+ Ruža Buhin

+ Ivan Hukman, Barbara, Josip Žuglić i ob.

+ Ignac, Katica Buhin, rod. Buhin i Fabijanić


SRIJEDA, 4. rujna 2019. (Ruža Viterbska)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Marko Ištvanić


ČETVRTAK, 5. rujna 2019. (Majka Terezija)

župna crkva, 08:00 h
NAKANE:
+ Franjo, Barbara, Ljudevit Marković, rod. Čuk, ob. Kuntić


PETAK, 6. rujna 2019. (Zaharija prorok) – PRVI PETAK

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Franjo, Nikola, Stjepan, Marija Mužic, Barica Kolar, Ljiljana Nikolić

+ Mirko Humer, Janina i Dragica Butković


SUBOTA, 7. rujna 2019. (Marko Križevčanin mč.) – PRVA SUBOTA

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Janica, Stjepan Marković


NEDJELJA, 8. rujna 2019. – 23. NEDJELJA KROZ GODINU – ROĐENJE BDM – MALA GOSPA

župna crkva, 08:00 h
NAKANE:
+ Ivan, Roza Lauš, Stevo Bišćan

župna crkva, 11:00 h

PRO POPULO

Vidove, 9.30 h


Oglasi:

  • U petak prije sv. Mise u 18.30 h klanjanje. Dođite, poklonimo se Gospodinu!
  • U subotu hodočašće mladih i grada Zagreba na Mariju Bistricu. Misa za hodočasnike će biti u našoj crkvi u 10.30 h. Misu predvodi mons. Mijo Gorski, biskup.