ŽUPNI OGLASI OD 19. DO 25.2.2024.

  1. U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

Ponedjeljak, 19.2.2024. – KONRAD
Nema sv. Mise


Utorak, 20.2.2024. – SV. FRANJO I JACINTA MARTO

17.30 h – molitva krunice
18.00 h + Frano Vukšić i Jakov Alpeza
+ Dragica Hukman
+ ob. Stanić i ob. Gavranić
+ Tomo Ivatek
+ Željko Horvat
+ Laura Hađur Šušković
+ Danijela Šušković Medved
+ Željko i Ivan Briški
+ Ružica Lepušić
+ Ilić, Rajko i ob.
+ Eduard Javorić i ob.
+ Marija Javorić i ob.
+ Tomislav Juravić i ob.
+ ob. Lukačević
+ ob. Marković
– Na nakanu za obraćenje ob.
– Na nakanu ob. Dropuljić


Srijeda, 21.2.2024. – SV. PETAR DAMJAN, BISKUP

17.30 h – molitva krunice i litanije sv. Josipu
18.00 h + Krešimir Herceg


Četvrtak, 22.2.2024. – KATEDRA SV. PETRA APOSTOLA

9- 18 h cjelodnevno klanjanje; završetak u 17.45 h
17.15 h molitva krunice
18.00 h + Maja Babić


Petak, 23.2.2024. – SV. POLIKARP

17.30 h – Pobožnost križnog puta i prilika za ispovijed
18.00 h + ob. Mioč Protuđer Strancarić
+ Ankica Stojanović
+ Berislav Poljak
+ Slavko i Kata Sičaja
+ Ilka i Vesna Karačić
+ Marija Dudak
– Na nakanu za ozdravljenje Vesne
– nakana (ob. Majstorović )
– na nakanu za obraćenje ob.


Subota, 24.2.2024. – Liturgija Kvatri: za oproštenje grijeha

7.30 h – molitva krunice
8.00 h + Miljenko Petar, Kata Pračić i ob.


Nedjelja, 25.2.2024. – DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

7.30 h – molitva krunice
8.00 h + ob. Mande i Ante Vrbana
9.30 h – Kapela Dankovec
10.30 h – molitva krunice (predmole mladi i djeca)
11.00 h – PRO POPULO


OBAVIJESTI:

  • Vjeronauk za prvopričesnike i krizmanike, nastavlja se prema rasporedu nakon praznika. A za srednjoškolce je redovito petkom u 21h.
  • Korizma je vrijeme pokore i promišljanja našega puta s Kristom, naše duhovne obnove, zato odložimo zabave i sve što odvodi od duhovne sabranosti i uključimo se u »Školu Isusovu unutarnje obnove kao pripravu za naš Uskrs. Liturgija Crkve poziva nas očistiti svoju dušu i početi iznova. Potičem sve vjernike, mlade i stare zajedno s djecom na redovitost molitve i mise ispovijedi i križnog puta. Nedjeljom djeca mole krunicu s razmatranjima pola sata prije mise u 11 h.
  • OBNOVA ŽUPE: POSTOM – MOLITVOM – SV. MISOM. S željom da ove korizme obnovimo našu župu, duhovno i materijalno s molitvom za naše obitelji i osobne nakane župljana, svi koji žele mogu se upisati na listu kod oglasne ploče za jedan dan ili više dana posta na te nakane. Oni koji se upišu neka si uzmu mali letak s pojašnjenjem za svoj dan s nakanama na koje će postiti i moliti.
  • U četvrtak vas pozivamo na cjelodnevno klanjanje pred tabernakulom od 9 do 18 h. Zapišite se za dežurstvo tijekom dana u crkvi.
  • Zajednica sv. Marte poziva vas na čišćenje crkve i okoliša u petak od 16h. Veliko hvala od srca!
  • Zbog obavljanja godišnjih duhovnih vježbi, župni ured ureduje u petak od 16.30 – 17.15h. Za hitne pozive zovite: mob/sms 097 7760 594 ili se javite Zvonaru nakon mise ( pohod bolesnicima – sprovodi).
  • Preporučamo vam katolički tisak – Glas Koncila i Mak, na svakoj osobnoj molitvi, žrtvi i daru za župu, hvala svima!