ŽUPNI OGLASI OD 16. DO 22.9.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 16. rujna 2019. (Kornelije i Ciprijan, mmč.)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Franjo Malčić, Barbara, Pavao Novosel


UTORAK, 17. rujna 2019. –  (Robert Belarmin, b.c.u.)

župna crkva, 19:00 h
+ Nikola Klepo

+ Barbara i Stjepan Pršak

  • Za zdravlje jedne osobe – zahvalnica

SRIJEDA, 18. rujna 2019. (Josip Kupertinski) – KVATRE

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Sofija, Nikola Marković, Đurđica i Ivan Jakopović, Anđela Franjić


ČETVRTAK, 19. rujna 2019. (Januarije, b.mč.)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:
+ Marija Šafran i ob.


PETAK, 20. rujna 2019. (Andrija Kim i dr. mmč.) – KVATRE

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Veronika i Tomislav Petrušić

+ Ob. Beloša, Prežec, Mihovec

+ Alojz, Brcko, Barbara, Franjo, Katarina, Stjepan, Vlado Ištvanić


SUBOTA, 21. rujna 2019. (Matej ap. i ev.)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Gabrijel, Klara, Ljudevit Pračić, ob. Tustić


NEDJELJA, 22. rujna 2019. – 25. NEDJELJA KROZ GODINU

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Katarina, Stjepan Ćuk, Stjepan Mihelić i rod., Dragutin, Marija Kanižaj

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Vidovec, 09:30 h