ŽUPNE OBAVIJESTI OD 24. DO 30.6.2019.

U OVOM TJEDNU CRKVA SLAVI SVETE:

PONEDJELJAK, 24. lipnja 2019. – ROĐENJE IVANA KRSTITELJA

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Ivan Horvatin, Barica, Ivan Sruk, Đuro, Dragica Bočkaj


UTORAK, 25. lipnja 2019. (Prosper)

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Verica, Stjepan Martinec, Ana, Mirko Pluščec

+ Ivan, Petar, Franjo, Marica Mudifaj, Ivan Đuran, Božo Kostrec

+ Ivan Hukman, Barbara, Josip Žuglić i rod.

+ Marica, Tomo Jambrešić, Dražen Majsak


SRIJEDA, 26. lipnja 2019. (Ivan i Pavao)

župna crkva, 19:00 h
NAKANE:

+ Katica Karlović


ČETVRTAK, 27. lipnja 2019. (Ladislav kralj)

župna crkva, 19:00 h

+ Drago Novosel i rod.


PETAK, 28. lipnja 2019. – PRESVETO SRCE ISUSOVO

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Josip, August, Marija, Amalija Šturlić

+ Ob. Strancarić, Šamec-Đurin, Žugčić, Turčić

+ Marica, Nacek Prežec, ob. Mihovec

+ Kata, Pero Klaić, Nikola, Anica, Stipo Klepo


SUBOTA, 29. lipnja 2019. (Petar i Pavao ap.) – BEZGRJEŠNO SRCE MARIJINO

župna crkva, 19:00 h

NAKANE:

+ Mirjana, Hedviga, Danica Gender


NEDJELJA, 30. lipnja 2019. – 13. NKG – Rimski prvomučenici

župna crkva, 08:00 h

NAKANE:
+ Ljiljana Terihaj, Nenad Jurešić

župna crkva, 11:00 h

NAKANE:
PRO POPULO

Vidovec, 09:30 h