ZLATNA MISA VLČ. DRAGUTINA MOSTEČAKA

Pokaži mi Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama! (Ps 25, 4)

Mladomisničko je bilo ovo geslo mladog vlč. Dragutina Mostečaka prije 50 godina, a ostalo je do danas. Cijelog svog života vlč. Mostečak tražio je i slijedio putove Gospodnje.

U nedjelju 27. lipnja vlč. Mostečak proslavio je s nama ovu zlatnu obljetnicu na svečanoj misi u našoj novoj crkvi. Zahvalio je Bogu na milosti svećeništva, prisjetio se svih svojih putova i mjesta na koja ga je slao Gospodin. Zahvalio se za služenje i svojoj sestri Barici Mostečak koja je s njim provela 46 godina i vodila brigu o domaćinstvu. Zahvalio se i nama župljanima za suradnju i prijateljstvo koje smo mu pružili.

Mladu misu je proslavio u Bednji 25.7.1971. godine. Od 1972. do 1974. vlč. Mostečak bio je kapelan u Požegi. U Čagljinu je proveo sljedećih 7 godina, a onda je dobio premještaj u Brckovljane gdje je ostao 32 godine, od 1981. do 2013.  Napokon, 2013. godine vlč. Dragec dolazi u Čučerje. Pokrenuo je mnoge radove na župnim objektima, kako na župnoj crkvi, tako i na kapelama. Za vrijeme njegovog upravljanja župom obnovljene su župne orgulje, uređen oltar crkve, prekriven je toranj i krov crkve, župne kuće i kapele u Dankovcu. Napravljena su nova drvena postolja za zvona umjesto dotadašnjih željeznih. Proširena je i kapela u Dankovcu, napravljena nadstrešnica, uređene stepenice i rukohvat, a u kapeli u Vidovcu napravljeno je grijanje. Uređena je i vjeronaučna dvorana i promijenjen krov na njoj, uređena je prostorija za Caritas, koja danas služi kao župni ured. A onda je potres 22.3.2020. sve prekinuo. Župna crkva i kuća jako su oštećene u potresu, kuća više nije bila sigurna za stanovanje, pa su i župnik i njegova sestra morali iseliti. Barica Mostečak otišla je u dom za starije i nemoćne u Ivancu, a vlč. Mostečak u Svećenički dom sv. Josipa na Kaptolu. 

Nakon mise, na kojoj je propovijedao vlč. Vlado Razum, duhovnik na Bogosloviji, nastavili smo slavlje uz druženje isped crkve, a poslije na ručku s uzvanicima, svećenicima Remetskog dekanata, obitelji, vijećnicima i prijateljima.

Hvala vlč. Mostečaku za sve što nam je pružio, za sve molitve koje je s nama svaki dan izmolio. Molimo Gospodina da mu podari zdravlja i mira, kako bi ga još koji put mogli pozdraviti u našoj župi Pohoda Blažene Djevice Marije u Čučerju.