TRIDEST I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra.

 Nedjelja, 14. 11. 2021. TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Najava dolaska Mihaela, anđela Gospodnjeg, upućuje na konačne događaje, koji će biti vrijeme tjeskobe, ali za one koji su Božji bit će to vrijeme spasenja. Oni koji spoznaju put vjere i posreduju ga drugima, bit će proslavljeni u vječnosti

Čitanje Knjige proroka Daniela

U ono će vrijeme ustati Mihael, knez veliki, koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu: jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.

Riječ Gospodnja.

II. Starozavjetne žrtve nisu mogle ukloniti grijeh, nego je to učinio Krist svojom jedinstvenom žrtvom. Otada više nisu potrebni žrtve ni prinosi, jer smo oslobođeni od vlasti grijeha, te posvećeni Kristovim prinosom samoga sebe.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijehâ. A Krist, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim. Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene.

A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Riječ Gospodnja.

III. Isus upozorava na posljednja vremena i na blizinu svoga ponovnog dolaska. Oni koji su njegovi pozvani su prepoznati i trajno živjeti u blizini njegova dolaska.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»U one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.

Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba.

A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Prema Isusovim riječima, kršćani, pored svih strahota koje im prijete, u svom životu ne očekuju kataklizmu i propast svijeta, nego očekuju novo nebo i novu zemlju. Kršćani, i pored nevolja i progonstava tih dana, ne očekuju svoj svršetak, nego novi procvat života u ostvarenju vječnosti osigurane pravednim i milosrdnim sudom Krista Kralja svega stvorenja. Kršćani u svemu tome otkrivaju da je blizu Kristov dolazak i svu svoju pažnju, osjećaje i misli usmjeruju prema tom slavnom dolasku svoga Otkupitelja Isusa.

U napasti smo da u teškim iskušenjima, u mukama koje razaraju sve što smo gradili, pomislimo da nas je Bog ostavio, da ga nema, da je na krivoj strani. U napasti smo da pomislimo da Bog nije ljubav, jer po našim mislima, on to ne bi smio dopustiti, to se nije smjelo dogoditi. Neprestano nam je prisutna napast; nije li nas Bog ostavio? Ili: gdje je taj Bog i zašto ne učini nešto da se skrate ovi dani?

I evanđelje današnjeg dana želi nam to isto reći. Kad sve to vidite znajte: blizu je, na vratima. Blizu je Isus, na vratima je onaj za koga smo katkada u svojom muci pomislili da je negdje neizrecivo daleko. Tu je! I sve ovo je znak njegove prisutnosti, a ne odsutnosti.

Nahranimo tu nadu i ove nedjelje dok budemo slušali evanđeoske riječi i dok budemo s vjerom Crkve prihvaćali Isusovu prisutnost kao hranu, kao pričest. Shvatimo da je to čas susreta. Preduhitrimo sve strašne slike ovom stvarnošću misnog dara u kojem nam se Isus neprestano daruje.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin nas poziva da kroz život idemo prepoznajući njegovu blizinu i da mu tako budemo otvoreni u svemu onome što činimo i što jesmo. Odgovorimo njegovom pozivu te u zauzetosti za ovozemaljska dobra pronađemo priliku za iskorak prema vječnim dobrima, sve skladno povezujući u jedno cjelovito ljudsko postojanje.