TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – SVI SVETI

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

Nedjelja, 1. 11. 2020. SVI SVETI

ČITANJA:

Otk 7, 2-4.9-14; Ps 24, 1-6; 1Iv 3, 1-3; Mt 5, 1-12a

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Viđenje iz Knjige Otkrivenja govori o konačnoj, od Boga darovanoj budućnosti onih koji su njegovi. Govor o velikom mnoštvu otkriva da je Božje spasenje otvoreno svim ljudima i svi koji ustraju u vjernosti Kristu imaju pristup vječnom životu.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih.

Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa:

»Spasenje Bogu našemu

koji sjedi na prijestolju

i Jaganjcu!«

I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći:

»Amen! Blagoslov i slava,

i mudrost, i zahvalnica,

i čast i moć i snaga

Bogu našemu

u vijeke vjekova. Amen.«

I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«

Riječ Gospodnja.

II. Darom Božje ljubavi postali smo djeca Božja. U svijetu to živimo u vjeri, a u nebu ćemo poostići puninu onoga što nam je Bog pripravio.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Predragi! Gledajte

koliku nam je ljubav darovao Otac:

djeca se Božja zovemo, i jesmo.

A zato nas svijet ne poznaje

što ne poznaje njega.

Ljubljeni, sad smo djeca Božja

i još se ne očitova što ćemo biti.

Znamo:

kad se očituje, bit ćemo njemu slični

jer vidjet ćemo ga kao što jest.

I tko god ima tu nadu u njemu,

čisti se kao što je on čist.

Riječ Gospodnja.

III.  Isusova blaženstva mogućnosti su ostvarenja života, unatoč nevoljama i progonstvima. Radost se ne ostvaruje u savršenom životu bez teškoća, nego u predanju Bogu i zajedništvu s njim.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«

Riječ Gospodnja.

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Svi smo pozvani na svetost, na život ljubavi i zajedništva s Bogom i jedni s drugima u vječnosti. No svetost ne ostvarujemo sami. Potrebni su nam drugi, s kojima možemo živjeti dobrotu, vjernost, opraštanje, strpljivost, radost… i tako rasti prema cjelovitom postojanju.