TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

 Nedjelja, 10. 11. 2019. TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 
2Mak 7,1-2.9-14; Ps 17,1.5-6.8b.15; 2Sol 2,16 – 3,5; Lk 20,27-38

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. U hrabrom prihvaćanju mučeništva braće Makabejaca i njihovom ispovijedanju vjere prisutna je nada u uskrsnuće tijela. Biblija objavljuje čovjeka kao jedinstvo duše i tijela, stoga je uskrsnuće tijela preduvjet vječnoga života.

Čitanje Druge knjige o Makabejcima

U one dane: uhvatiše sedmoricu braće zajedno s njihovom majkom. Kralj naredi da ih biju bičevima i volovskim žilama: htio ih je prisiliti da jedu zabranjeno svinjsko meso. Jedan od njih progovori u njihovo ime: »Što nas želiš pitati i od nas saznati? Radije ćemo umrijeti nego da prestupimo zakone svojih otaca!«

Drugi izdišući reče: »Ti nam, zlikovče, oduzimaš sadašnji život, ali će nas Kralj svijeta, zato što umiremo za njegove zakone, uskrisiti na život vječni.« Poslije njega mučili su trećega. On spremno isplazi jezik kad su zatražili i hrabro pruži ruke. Junački reče: »Od neba sam primio ove udove, ali ih zbog njegovih zakona prezirem i nadam se da ću ih od njega natrag dobiti.« I sam kralj i njegova pratnja zadiviše se hrabrosti mladića koji je prezirao muke.

Kad je taj preminuo, podvrgli su četvrtoga istim mukama. Prije nego što je izdahnuo, reče ovo: »Blago onom koji umre od ruke ljudi, u čvrstoj nadi koju ima od Boga: da će ga Bog uskrisiti! A ti – za tebe nema uskrsnuća na život!«

Riječ Gospodnja.

II. Kršćanin pronalazi nadu i snagu za život u Bogu, koji ga osposobljuje za svako dobro djelo te ga svojom vjernošću učvršćuje u kušnjama i borbama ovoga svijeta.

Čitanje Druge poslanice

svetoga Pavla apostola Solunjanima

Sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas

i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga.

A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite

i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo.

A Gospodin neka upravi srca vaša

k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.

Riječ Gospodnja.

III.  Isus odgovara na pitanje svojih suvremenika o uskrsnuću pozivajući se na Boga koji je Bog živih, a ne mrtvih. Oni koji su Božji dostojni su vječnosti i oni će kao njegova djeca imati udio u njegovu božanskom životu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«

Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«

»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tà svi njemu žive!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Isus, da bi odgovorio saducejima, koristi ona Pisma koja oni priznaju i interpretira ih. Ne na način kako su to oni radili: iskrivljujući Božji naum prilagođavajući ga svojim idejama, nego pojašnjava Pisma kako bi se dokučila prava volja Božja. Pronalazi svjedočanstvo uskrsnuća u samom središtu Tore – točno na onom mjestu gdje se Bog objavio Mojsiju u obliku gorućeg grma (Iz 3,6) riječima: „Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev“. Isus ovim želi kazati da, ako je Bog bio čuvar i osloboditelj Abrahama, Izaka i Jakova, nije to bio samo kroz jedno određeno vrijeme pa je naknadno postao nemoćan nad snagom smrti, već je nadmoćan i pred smrću. Kao jedan od dokaza te nadmoći je taj da je praoce naše vjere istrgnuo iz ruku smrti. I zaključuje da Bog nije Bog mrtvih, nego živih jer u njemu svi žive, kako danas, tako i nakon smrti. Savez koji je Bog sklopio je vječan i smrt ga ne može nadvladati. Bog ljubi čovjeka ljubavlju jačom od smrti, a čovjek, koji živi za njega, živi vječno, jer mu Božja moć omogućuje uskrsnuće.

Molitva

O Bože, Ti si Otac života i autor uskrsnuća, pred tobom i mrtvi žive. Učini da riječ Tvoga Sina, koja je posijana u mom srcu, proklija i urodi plodom u svakom dobrom djelu, jer osjećam nadu i radost Tvoje slave. Ukloni svaku prepreku na mom putu prema Tebi. Daj da moje tijelo i moja duša zajedno teže prema Tvojoj vječnoj slavi kako bi se na Zemlji mogao proslaviti raj koji me čeka jer si me otkupio svojom bezrezervnom ljubavlju. Amen!

Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Bog je za nas pripravio neizreciva dobra u vječnosti. Ona neizmjerno nadilaze naša očekivanja koja su utemeljena na našem iskustvu i često površna, podložna promjeni i razočaranju. Dopustimo da nam, umjesto njih, život oblikuje vjera i nada u Božja obećanja te živimo dostojno njegove milosti i njegovih darova.