TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – NEDJELJA BOŽJE RIJEČI

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju.

Nedjelja, 21. 1. 2024. TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Jon 3,1-5.10; Ps 25,4b-7bc.8-9; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog šalje Jonu Ninivljanima da ih pozove na obraćenje. Poslušavši Jonu i kajući se za svoja nedjela, Bog im se smilovao.

Čitanje Knjige proroka Jone
Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put:
»Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik pred Bogom – tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.«
Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.
Riječ Gospodnja.

II. Pavao nas poziva na obraćenje, da promijenimo način života i uistinu važne stvari stavimo na prvo mjesto.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko! Odsada i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.
Riječ Gospodnja.

III. Isus naviješta dolazak Kraljevstva i poziva učenike da pođu za njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Evanđelje nam govori kako Isus poziva apostole, poziva svoje učenike, poziva one koji će pomagati Njemu. Možemo se s razlogom zapitati zašto Bog treba pomoć. Nije li Bog svemoćan? Zastanimo malo i promislimo o tom pitanju.
Bog jest svemoćan! Trojedini Bog može sve što hoće, no upravo u toj svojoj svemoći – On se spušta među ljude, postaje jedan od nas i kao takav se ograničava. Ograničava se našim ljudskim granicama. Te ljudske granice su one koje zahtijevaju da traži još nekoga da mu bude od pomoći. Nije tu u pitanju samo Božja pomoć, nego i Božje nastojanje da uključi druge, da bude onaj koji ne radi sam, sve od sebe… da ne bude, moderno rečeno control freak – nego da bude onaj koji zna delegirati i drugim ljudima njihove zadaće navještavanja i širenja Božje riječi. Upravo zato i kaže: „Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi.“
Zanimljiva je činjenica kako Bog ne poziva one koji su već bili u teologiji i obrazovani; Bog tu ne poziva nekoga tko bi mogao na bilo koji način – bilo da je bio bogat pa da svojim novcem doprinese širenju Kraljevstva Božjega – ili da je bio pametan pa bi svojim pametovanjem ili možda svojim uputama i intelektualnim radom dovodio ljude Bogu. Bog odabire i poziva one koji su bili – ribari! Nepismeni ljudi, slabi ljudi… oni za koje se u evanđelju kaže da su „maleni”. Bog poziva malene jer On radi upravo na taj način. Ne poziva sposobne, nego osposobljava pozvane.
Bog nas sve želi učiniti svojim učenicima koji će širiti Kraljevstvo Božje, koji će biti most drugima i tako pomoći da dođu do Boga.
Često se možemo zapitati na koji je način to nama moguće. Moguće je ako poslušamo Kristov poziv, ako se odvažimo da sami budemo poput apostola, da sami budemo „maleni” koji žele biti Kristovi učenici, koji žele biti oni koji ne gledaju na drugoga kao na nekog protivnika ili neprijatelja – nego upravo da u drugomu prepoznaju brata i sestru kojima je ponekad potrebno manje, a ponekad i više pomoći da bi došli do Boga.
Ovo nas evanđelje potiče: “Budimo most do Boga jedni drugima.“

Vlč. Branko Horvat

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Na današnjoj euharistiji slušali smo Božju riječ i hranili se Kristovim tijelom. Primili smo snagu za zajedništvo na koje smo pozvani živjeti. Neka nas u tome prati Božji blagoslov.