TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Među vama stoji koga vi ne poznate.

Nedjelja, 17. 12. 2023. TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

ČITANJA:
Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-50.53-54; 1Sol 5,16-24; Iv 1,6-8.19-28

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Izaija naviješta radost dolaska Duha Gospodnjega. Naviješta plodove Božje prisutnosti u životu Izabranog naroda.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu me plaštem pravednosti, kao ženik kad sebi vijenac stavi i nevjesta kad se uresi nakitom. Jer kao što zemlja tjera svoje klice, kao što vrt niknuti daje sjemenju, tako će Gospodin Bog učiniti da iznikne pravda i hvala pred svim narodima.
Riječ Gospodnja.

II. Sveti Pavao u svojoj Poslanici Solunjanima ukazuje na radost, pozivajući njih same na radost i očuvanje u onome što je Bogu milo, čuvajući se za Isusov dolazak.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo: Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za do¬lazak Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.
Riječ Gospodnja.

III. Ivan Evanđelist predstavlja Ivana Krstitelja i njegovo djelovanje u Izabranom narodu, za pripremu za Gospodnji dolazak i djelovanje.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? ¬Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori:
»Ja sam glas koji viče u pustinji: ’Poravnite put Gospodnji!’
– kako reče prorok Izaija.«
A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji, s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Gospodine, potaknuo si nas na radost: »Radujte se, uvijek«. Štoviše, naučio si nas riječi da njima izrazimo radost: »Radujem se i kličem u Gospodinu jer me odjenu odjećom spasenja«. Gospodine, učini od mene radosnog kršćanina: radosnog poput Ivana kad vidim svjetlost koja već dolazi, kad osjetim da sam glas u službi Riječi; radostan poput proroka, kad saznam da sam ispunjen tvojim Duhom svetosti; radostan kao Marija kad prepoznam i veličam ono što si Ti već učinio za mene i u meni.
Gospodine, potaknuo si nas na molitvu: »Stalno molite«. Čini mi se gotovo nemogućim: naviknut dijeliti molitvu od rada, stalno mislim da se moliti može samo na koljenima. Pa ipak znadem da si trajno prisutan, da sa mnom podijeliš moje dane i moj posao. Štoviše, Ti si onaj koji me želi posvetiti »do savršenstva«, Ti koji upravljaš moje nesigurne korake na put svetosti. Nauči me trajno živjeti u tvojoj prisutnosti, sve činiti iz ljubavi prema Tebi.
Gospodine, potaknuo si nas na zahvaljivanje: »U svemu budite zahvalni«. U euharistiji nas ujedinjuješ u svoje zahvaljivanje. Učini da se ne ograničavam na izgovaranje riječi zahvaljivanja, uglavnom one otrcane i uobičajene, već da kažem hvala Ocu svjedočeći Njegovu ljubav, u konkretnom služenju bližnjemu.
Dođi, Duše Sveti, postani u nama radost, molitva, zahvaljivanje, djelotvorna ljubav.

Izvor: www. pozeska-biskupija.hr

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

U susretu s farizejima Ivan Krstitelj pokazuje poniznost, stavljajući se u pravi položaj prema Isusu. Lako je mogao to iskoristiti da sebe uzvisi. Poznavajući Isusa i poznajući Istinu znao je da nema ništa od toga da sebe uzdigne, jer prava vrijednost je nešto više i veće od njega. To prepoznavanje prave vrijednosti, i vlastite i onoga koga naviješta, jest nešto što je vidljivo isključivo Božjom mudrošću, tj. Svjetlom kojem je sam Isus izvor. Zato ispunjeni tim Svjetlom osvijetlimo i druge kako bi upoznali istinu.