SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Roditelji nađoše Isusa pored učiteljâ.

 Nedjelja, 26. 12. 2021. SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA

 ČITANJA: 

Sir 3, 2-6.12-14; Ps 128, 1-5; Kol 3, 12-21; Lk 2, 41-52

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Problematika koju susrećemo u današnjem čitanju odnosi se na sukob koji nastaje u trenutku pomanjkanja poštovanja prema mudrosti i dostojanstvu starijih, čime se može stvoriti nezainteresiranost djece za dužnost prema roditeljima.

Čitanje Knjige Sirahove

Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo živi; tko čini radost majci svojoj, sluša Gospodina. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.

Riječ Gospodnja.

II.  Apostol predlaže poseban unutarnji stav koji treba „zaodjenuti“ poput odjeće. Odjeća izražava dostojanstvo i položaj kršćana pred očima drugih ljudi, a ona treba izražavati stav ljubavi, poniznosti, dobrostivosti, blagosti.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Zaodjenite se – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!

Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!

Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, tà to je milo u Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom!

Riječ Gospodnja.

III. U evanđeoskom izvješću o dvanaestgodišnjem Isusu u hramu očituje se narav Isusova poslanja. Isus je došao od Oca kako bi ga objavio ljudima.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uzidoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga.

Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mije biti u onome što je Oca mojega?« Oni ne razumješe riječi koju im reče.

I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Isus je došao ozdraviti ljudsku obitelj u svemu onome u čemu je ona ranjena. Došao je ozdraviti ljudsko srce, dušu, osposobiti čovjeka za vjernu i strpljivu ljubav, za opetovano praštanje i pomirenje. Isus je došao ozdraviti čovjeka u tajni i potrebi njegova srca: da ljubi i da bude ljubljen. I to darujući mu svoju ljubav do smrti na križu, do kraja, do zadnje kapi svoje prolivene krvi. A potom ga čisteći u svojoj ljubavi od svake sebičnosti i krivog poimanja istinske ljubavi. Moguće je u Isusu i s Isusom ljubiti do kraja, do kraja života, do kraja ljudskih snaga, do kraja svih mogućnosti. Moguće je s Isusom ustrajati u ljubavi i praštanju i iznad onih granica koje je čovjek samom sebi postavio. Moguće je ljubiti hrabrije i jače nego što se to čovjeku danas čini. Ali, samo Božjom snagom i Božjom pomoći. Zato je ženidba postala sakramentom, mjestom milosti i spasenja, ojačana lijekom Božje ljubavi. Zato je ženidba čin vjere mladenaca koji pristupaju oltaru posvjedočiti da vjeruju da ljubav što je osjećaju u srcu potječe od Boga i da u Božje ruke stavljaju tu istu ljubav, jer jedino će tako ta ljubav ostati trajna i neraskidiva. Zato je iz te vjere kršćanski brak neraskidiv. Jer, temelji se na Božjoj snazi, a ne na ljudskoj. To je čin vjere kojom čovjek smatra da je ljubav jača od mržnje, da će dobro slaviti pobjedu nad svakim zlom.

Kršćanski supružnici stoga neće pokleknuti pred poteškoćama koje mogu doći u braku, neće promijeniti svoje odluke o trajnoj i doživotnoj ljubavi zbog napasti i poteškoća. Vjerujemo u Božju ljubav i njegovu pomoć.

Fra Zvjezdan Linić, I Riječ Tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kršćansku obitelj nazivamo i kućnom crkvom. Ona je svjedočanstvo Božje ljubavi i vjernosti i prvo mjesto odgoja djece u vjeri. Posvetimo u našim obiteljima više prostora zajedničkoj molitvi i čitanju Božje riječi.

I ne zaboravimo služiti jedni drugima po uzoru na Krista koji je dao sebe za nas. Tako će naše obitelji postajati mjesta ostvarivanja svetosti.