ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Rečeno je starima… a ja vam kažem.

 Nedjelja, 12. 2. 2023. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Sir 15, 15-20; Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34; 1Kor 2, 6-10; Mt 5, 17-37

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Bog je čovjeku dao slobodnu volju te čovjek ima izbor između dobra i zla. Život svakog čovjeka je posljedica njegovih odluka. Na čovjeku je odgovornost za njegove izbore i njegova djela.

Čitanje Knjige Sirahove

Ako hoćeš, možeš držati zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran.

On je preda te stavio vatru i vodu: za čim hoćeš pruži ruku svoju.

Pred čovjekom je i život i smrt: što on više voli to će mu se dati.

Jer velika je mudrost u Gospodina, on je svemoćan i vidi sve.

Oči Gospodnje počivaju na onima koji ga se boje, Gospodin zna svako djelo čovječje.

Nije nikad zapovjedio nikomu da bude bezbožnik niti dao dopuštenje za grijeh.

Riječ Gospodnja.

II. Božja mudrost nadilazi mudrost ovoga svijeta i skrivena je onima koji su vezani uz ovaj svijet. Tu mudrost mogu upoznati samo oni koji su otvoreni Božjem duhu. Njima je Bog ob


ećao dobra koja nadilaze svaku ljudsku spoznaju.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju, nego navješćujemo Mudrost Božju, u otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli. Nego, kako je pisano: »Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube«. A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.

Riječ Gospodnja.

III. Isus poziva svoje učenike na novu pravednost, ne onu izvanjsku, nego na nutarnju, na pravednost srca. Tako on nagrađuje pravednost Zakona pozivom na ljubav.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

»Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.« Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu. Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE   

Kad smo išli u prvi razred osnovne škole s divljenjem smo gledali one iz drugog razreda. Zamisli, oni već uče tablicu množenja! To nam je znanje izgledalo tako daleko i nedohvatno. Tako i mi ljudi znademo zastati pred nekih pothvatom i onda kažemo kako mi to nikada ne bismo mogli učiniti. Tako je bilo i kad smo učili plivati i voziti bicikl… Pa ipak, mapo po malo, uz dobru volju naučimo i više od toga. I onda nam uopće ne izgleda teško.

Upravo nam tako danas izgledaju Kristove zapovijedi. Isus je vrlo zahtjevan. U prvi mah doista izgleda da je nemoguće činiti kako on kaže. Naime, Isus nas uči kako neće biti dostatno da koga ne ubijemo, nego da se ne smijemo ni rasrditi. Nadalje nas uči kako neće biti dovoljno da čovjek ne učini preljub. Naprotiv, kaže on, griješi i onaj koji s požudom i pogleda ženu. Konačno, čovjek ne samo da ne bi smio kršiti zakletve, nego se ne smije uopće zaklinjati.

Ta, tko to može, nikada se ne rasrditi, tko to može uvijek imati čiste misli? Pa ipak, moguće je. Knjiga Sirahova danas jednostavno veli: „Ako hoćeš, možeš vršiti zapovijedi, u tvojoj je moći da budeš vjeran.“ Pomislimo, zar bi nam Isus stvarno zapovjedio ono što je nemoguće vršiti? Imamo i drugih primjera. Za vrijeme ratnih nevolja imali smo zacijelo iskustava kako smo mogli i podnijeti i učiniti i pretrpjeti puno više od onoga što bismo prije mogli povjerovati da smo kadri učiniti. Čovjek može i puno više od onoga što bi mogao vjerovati. Upravo je tako i u duhovnom životu kršćanina. Ta tko su bili Petar, Ivan i Jakov? Obični ribari. Tko je bio Pavao? Protivnik Isusova imena. Tko je bio Augustin? Razuzdani mladić. Tko sam ja? Čovjek, slab i nemoćan. Pa ipak, od ribara je Isus učinio temelje svoje Crkve, od vlastitog protivnika, Pavla, učinio je najodličnijeg najvestitelja evanđelja, od lakomislenog mladića, Augustina, načinio je Bog najpoznatijeg teologa i jednog od najvećih svetaca Crkve…

Ne može li i po svakom pojedinom od nas Bog učiniti velike stvari? „Ako hoćeš, možeš vršiti zapovijedi.“ Isus nam postavlja visoke zahtjeve. Poziva nas na posvemašnju ljubav prema bližnjemu i to do te mjere da i ne pomislimo bližnjemu zla nanijeti, nego da ga ljubimo kao same sebe. Poziva nas da čista pogleda motrimo i prihvaćamo svakog čovjeka u njegovu dostojanstvu. Naravno, ja hoću, ja želim vršiti zapovijedi. Jer, nisam sam. Po krštenju i potvrdi na meni je neizbrisiv pečat Oca, Sina i Duha Svetoga. Ja sam obnovljena slika Božja, Duh Božji po meni želi i može činiti velike stvari, Bog se u meni i po meni želi proslaviti. Zato doista mogu, ako to stvarno hoću, činiti velike stvari, biti istinska Božja slika u svijetu. Ili ja to više vjerujem svojim slabostima ili napasniku koji mi govori kako se ne vrijedi odvažiti? Za velike smo stvari stvoreni i otkupljeni. Velike, Božje stvari trebamo i činiti.

dr.sc. Zvonko Pažin, www.vjeraidjela.com

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Noseći blagoslov susreta s Gospodinom u svoj svakodnevni život, budimo oni koji čine uvijek više. Ljubav nema granice ni mjere, stoga je nemojmo ograničavati, nego je živimo u svojim konkretnim okolnostima, prema svima koji su nam darovani.