ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Blago vama siromasi! Jao vama bogataši!

 Nedjelja, 13. 2. 2022. ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Jr 17,5-8; Ps 1,1-4.6; 1Kor 15,12.16-20; Lk 6,17.20-26

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Čovjek koji se pouzdaje u Gospodina stoji na izvoru života i ima čvrsto uporište na koje se uvijek može osloniti. A onaj tko se obraća od Gospodina i oslanja se samo na sebe ne može iskusiti njegov blagoslov.

 Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin:

»Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka,

i slabo tijelo smatra svojom mišicom,

i srce svoje od Gospodina odvraća.

Jer on je kao drač u pustinji:

ne osjeća kad je sreća na domaku,

tavori dane u usahloj pustinji,

u zemlji slanoj, nenastanjenoj.

Blagoslovljen čovjek koji se uzda

u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu

što korijenje pušta k potoku:

ne mora se ničeg bojati kad dođe žega,

na njemu uvijek zelenilo ostaje.

U sušnoj godini brigu ne brine,

ne prestaje donositi plod.«

Riječ Gospodnja.

II. Apostol Pavao naglašava uskrsnuće kao središnju istinu vjere. S vjerom u uskrsnuće stoji i pada smisao kršćanstva. Oni koji vjeru vežu samo uz ovozemaljska dobra, još uvijek nisu shvatili bit vjere.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:

Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo.

A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!

Riječ Gospodnja.

III. Obraćajući se svojim učenicima Isus govori o dva temeljna puta: putu pravednosti, koji unatoč zemaljskim nevoljama vodi prema nebeskom kraljevstvu i putu sebičnosti koji unatoč zemaljskom blagostanju vodi prema propasti.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu. Podigne oči prema učenicima i govoraše:

»Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!

Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!

Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!

Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!

Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu.

Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!«

»Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu!

Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete!

Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!

Jao vama kad vas svi budu hvalili!

Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 U današnjoj 6. nedjelji kroz godinu C, evanđelist Luka donosi nam jedan od najzahtjevnijih i značenjem najiscrpnijih evanđeoskih testova: Kristova blaženstva. Luka blaženstava svodi na četiri, ali im dodaje još četiri s vrlo zahtjevnim Isusovim izričajem: „Jao vama!“ U blaženstvima je sažeto cjelokupno poslanje i nauk Isusa Krista. Ono dijeli ljude u dvije skupine: u skupinu onih koji imaju povjerenje u Boga i onih koji se uzdaju u druge vrijednosti: Prvi – siromašni, gladni i uplakani su ‘blaženi’, jer su svoju nadu stavili u Boga. Drugi – bogati, siti i nasmijani ‘jao vama’, jer svoje pouzdanje ne stavljaju u Boga, nego u sebe same. Isus je radikalno iskazao razliku između tih skupina. To potvrđuju njegove riječi blago i jao. Kroz njih se Isus pokazuje kao neugodan i zahtjevan Spasitelj.

On je Mesija koji želi uzdignuti slabe i prevarene, očajne i bezuspješne članove našega društva. Isus želi pomoći gubitnicima. On im poručuje da je Bog na njihovoj strani. Ne bi bilo dobro misliti kako Isus želi da budemo žalosni i progonjeni ako želimo biti sretni i blaženi. To nikako! Blaženima i sretnima naziva Isus sve one koji sreću ne očekuju od svijeta, nego od Boga. Vlastitu sreću čovjek ne može kupiti niti osvojiti, ona ostaje Božji dar. Sretni su, dakle, oni koji očekuju Božje darove i svoju sreću polažu u Boga. Isus nastoji svoje učenike upravo to naučiti, da bez Boga ne mogu i ne trebaju činiti ništa. Stavlja im u srce i dušu sljedeće riječi:

U našem svijetu vladaju posebna blaženstva. Danas su blaženi bogati i financijski osigurani. Oni misle samo na svoj vlastiti probitak, a siromašni im trebaju služiti i misliti sami na svoje siromaštvo. Blaženi su probitačni laktaši koji nemilosrdno idu svojim putem do cilja, ako treba i preko leševa. Milosrđe je za lude i glupe, za slabe i nejake. Sreću, dakle, u našem svijetu čini materijalizam i sila. A što misli Isus? Isus onda, dok govori svojim učenicima, a i danas dok govori nama – misli drugačije. To nije njegov svijet i svijet njegovih blaženstava. On je bio i ostao vrlo direktan i koji puta za nas neugodan. Zato nas Isus jednostavno podsjeća da zemaljske i svjetovne vrijednosti nisu konačne te da ljudi, živeći svoje nevolje i radosti, trebaju ozbiljno računati s Bogom. On hoće da Bog svima bude vrhunska vrijednost i središte života kao što je bio Njemu.

Lectio Divina s Don Boscom

 

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Okrijepljeni zajedništvom s Gospodinom, koje smo iskusili u ovom svetom slavlju nastojmo u svome životnom okruženju živjeti i svjedočiti njegova blaženstva. Ostanimo mu vjerni i pouzdajmo se u njega u svemu. Budimo poput stabla zasađena pokraj izvora kako bi sve što činimo urodilo dobrim.