ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bijahu kao ovce bez pastira.

Nedjelja, 18. 7. 2021. ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:

Jr 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Iskustvu loših pastira koji su upropaštavali narod, Bog suprotstavlja svoju vlastitu brigu. Bog se očituje kao onaj koji ne ostavlja svoj narod i koji će se sam pobrinuti za njih te im obećava poslati istinskog pastira koji će narodu donijeti pravdu i spasenje.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje – govori Gospodin. Stoga ovako govori Gospodin, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: »Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših – govori Gospodin. I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se. I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti« – govori Gospodin.

»Evo dolaze dani

– govori Gospodin –

podići ću Davidu izdanak pravedni.

On će vladati kao kralj i biti mudar

i činit će pravo i pravicu u zemlji.

U njegove će dane Judeja biti spašena

i Izrael će živjeti spokojno.

I evo imena kojim će ga nazivati:

’Gospodin, Pravda naša.’«

Riječ Gospodnja.

II. Krist je svojom žrtvom približio spasenje svakom čovjeku te svojim dolaskom za sve ljude nadišao pripadnost Bogu po zakonu i otvorio pristup Bogu svim narodima.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko dođoste blizu – po Krvi Kristovoj.

Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu, jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.

Riječ Gospodnja.

III. Biti Kristov učenik znači biti pastir. To sa sobom nosi posvemašnju raspoloživost za ljude. Takvu zadaću nije moguće izvršiti bez duboke povezanosti s Bogom. Zato pastir mora biti čovjek molitve.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.

Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Ono što je nadasve vrijedno naglasiti, a za nas treba biti poučno, u današnjem evanđelju je činjenica da su ljudi prepoznali Isusa i njegove učenike, te da su potom krenuli za njima na mjesto kamo su se usmjerili lađom. Doista, ljudi su osjetili njegovo božansko pastirsko djelovanje, te su ga rado slijedili potrebni njegove božanske mudrosti i snage. A isto tako su prepoznali i sve što su učili i činili njegovi učenici kao vjerodostojno i vrlo snažno, pa su stoga i njih prepoznavali zajedno s njime. I oni su u njegovoj školi već bivali oblikovani kao pravi pastiri svoga naroda sukladno moći i mudrosti samog Gospodina. Kao što je bio slučaj nekada, tako je i danas nasušna potreba da vjerni Božji puk prepozna vjerodostojne pastire koji su u potpunosti vjerni osobi božanskog Učitelja. Zato je Isus kao Pastir najavljen već u Starome zavjetu okupio oko sebe nove pastire koji će biti kadri pasti stado u njegovo ime hraneći ga istinskom hranom života vječnoga, koju primiše iz njegove ruke.

I iz ovog događaja vidimo kako je jedan od bitnih zahtjeva Božjega naroda da ima pastire odgojene i osposobljene za Božji nauk i njegova djela. Pogotovo što i danas živimo u vremenu kad su mnogi vjernici zbunjeni, a mnogi se olako daju zbuniti i poljuljati zbog onoga što čuju ili što vide od nekih pastira, pa čak i od drugih vjernika koji se prikazuju pravim vjernicima, a u biti se u mnogim sastavnicama svoga života ponašaju nedolično Boga u kojega kažu da vjeruju. Kamo srećo da vjernici i svi drugi ljudi prepoznaju pastire Crkve po djelima koja odražavaju njegovu moć i slika su njegovih djela. Pastiri stoga imaju izuzetnu obvezu potpuno sličiti svome Učitelju do mjere cjelovitog suobličenja kako bi ljudi osjetili njegovu prisutnost što iz nas izbija. Štoviše, pozvani su u tolikoj mjeri sličiti njemu da ljudi u njima prepoznaju njega i da se odluče slijediti ga i držati se njegovog životvornog nauka i neizrecive moći.

No isto tako i vjernici koji se u Crkvi napasaju kao ovce Kristova stada imaju obvezu tražiti u pastirima snagu Kristova Duha, nauk što odražava evanđeosku istinu i djela koja su odraz Očeva milosrđa, umjesto da od njih očekuju isključivo pomoć za rješavanja svojih tekućih, vremenitih potreba. I vjernici su pozvani pokazati žeđ i želju za autentičnim Božjim naukom i djelima kako bi motivirali svoje pastire da budu na visini zadatka, da budu sposobni odgovoriti njihovim zahtjevima u vremenu i trenutku u kojemu živimo, umjesto da Božji nauk pretvaraju u ljudski surogat, a svoje ponašanje utope u bezličnosti mentaliteta ovoga svijeta i njegovih moda. Molimo stoga da današnji pastiri koje je Isus izabrao za vođe Božjega naroda budu vjerni njegovoj riječi i snazi koju su primili od njega, kako bi bili prepoznati i prepoznatljivi svjedoci i naukom vječne istine i snagom spasenjskih djela.

vlč. Matija Knok

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Osvježeni i ohrabreni susretom s Gospodinom u ovom svetom slavlju, pođimo u život kao oni koje on šalje. Bog nam je dao veliko povjerenje, za svakog od nas ima jedinstvenu zadaću. Budimo svjesni povjerene nam odgovornosti i donosimo iskustvo Božje prisutnosti onima s kojima živimo. A da bismo to mogli, pođimo često u osamu s njim.