SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ljubite neprijatelje!

 Nedjelja, 23. 2. 2020. SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

vl.: Mal 3, 1-4; Ps 24, 7-10; Heb 2, 14-18; Lk 2, 22-40

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Božji je narod pozvan na svetost jer je Bog svet. Ta se svetost očituje u ljubavi prema bližnjem, koja je zauzeta za njegovo dobro kao i za svoje vlastito.

Čitanje Knjige Levitskog zakonika

Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: ‘Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!

Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!‘«

Riječ Gospodnja.

IIII Duh Božji prebiva u svakom kršćaninu te ga posvećuje i čini ga hramom Božjim. Kršćanin se uvije oslanja na Božju mudrost jer je ljudska mudrost varljiva i vodi u oholost, a Božja mudrost vodi u život.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu. I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne. Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše. Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.

III. Kristov učenik živi logiku ljubavi prema svakom čovjeku, čak i prema neprijatelju. Opraštanjem i ljubavlju pobjeđujemo zlo i postajemo istinski sinovi nebeskoga Oca.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?

Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 Gospodin ne očekuje od nas da glumimo izvana da nas nijedna uvreda ne dira, da nam je svejedno što nam netko radi zlo, da nas se patnja ne tiče… To nikako! Gospodin uvijek od nas traži da budemo iskreni, da budemo autentični. Ali isto tako od nas traži da budemo u svijetu, ali ne od svijeta, da svojim životom jasno pokažemo da smo pozvani na nešto više, da svoj život gradimo prema Bogu, a ne prema vlastitom uspjehu ili ponosu. Zato nas Isus danas poziva da pokažemo da smo sinovi Oca nebeskoga i da budemo sveti kao što je On svet. To znači biti kršćanin: u cijelom životu znati donositi konkretne odluke i živjeti prema zakonu Ljubavi, a to možemo samo ako smo svjesni da smo stvarno sinovi/kćeri Nebeskog Oca! Nama je samima nemoguće živjeti takvu mjeru ljubavi, ali ujedinjeni s Bogom i u Bogu, možemo se po Njegovoj milosti i našem trudu uzdići izvan kulture ovoga svijeta i živjeti zakon ljubavi.
Ako na zlo odgovorimo zlom, na ljutnju agresivnošću, zapravo dopuštamo drugima da odlučuju u kojem će pravcu ići naš život. Često mislimo da je naša sloboda da se osvetimo, ali zapravo si upravo tako sami oduzimamo slobodu i postajemo objekti mehanizma zla. Naša sloboda bude zamijenjena slobodom onoga koji nam je odlučio napraviti zlo. Da bismo imali pravu slobodu, trebamo biti iskreni prema samima sebi, svjesni vlastite slabosti, te otvoreni velikoj Božjoj milosti. To je moguće samo ako nismo zatvoreni u ovom svijetu, jer nemoguće je živjeti dobro nepravdu i ne osvetiti se, ako smatramo da postoji samo ovaj svijet, ali je itekako moguće ako smo svjesni da će se najveća pravda prema svakome ostvariti u Nebeskom Kraljvstvu gdje ćemo stati pred Jedinoga koji ima pravo suditi! Samo tako moći ćemo dopustiti Bogu da vjerno u nama ističe sliku Njegovih sinova i kćeri koji se trude živjeti ljubav, svetost.

Lectio Divina s don Boscom

MOLITVA

 Gospodine Isuse Kriste, Ti koji si nam zapovjedio da na zlo ne uzvraćamo zlim, nego da molimo za one koji nas mrze i zavide nam, učini da po primjeru Duha Svetoga svoje neprijatelje ljubimo i za njih osobito molimo.

Učini, o Kriste, Sine Božji, da naša molitva za njih bude iskrena, za koje ti znaš da su nam učinili zlo.
Ako smo na bilo koji način bili razlogom uvreda koje su nam oni nanijeli, učini nas boljima i poravnaj nam put do svetog pomirenja. Učini da njihova srdžba ne plamti i dalje protiv nas, nego oslobodi i njih i nas od zle vlasti mržnje kako bismo bili spremni oprostiti ogrješenje na objema stranama. Učini da mir Božji upravlja našim srcem i umom, sada i u vječnosti. Amen.
Sv. Anselm Canteburyski

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Onaj tko se preda Gospodinu, razumjet će i vršiti njegovu volju, pa i onda kada njezini zahtjevi nadilaze naša ljudska shvaćanja. Božja ljubav nema granica, i baš smo takvu ljubav kao njegova djeca pozvani nasljedovati. To ponekad znači i ljubiti protiv svake nade jer Bog i ono u čemu mi ne vidimo smisao može okrenuti na dobro