SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Razdijeli onima koji su posjedali koliko su god htjeli.

Nedjelja, 25. 7. 2021. – SEDAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:

2Kr 4,42-44; Ps 145,10-11.15-18; Ef 4,1-6; Iv 6,1-15

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Hraneći mnoštvo ljudi s nešto hrane koju je dobio na raspolaganje, prorok Elizej pokazuje svoje pouzdanje u Božju riječ. Time se potvrđuje njegova proročka služba, a po njegovoj poslušnosti Božjoj riječi Bog iskazuje brigu za svoj narod.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

U one dane: Neki čovjek došao iz Baal Šališe i donio čovjeku Božjem Elizeju kruh od prvina, dvadeset ječmenih hljebova i kaše u torbi. A on zapovjedi: »Daj ljudima neka jedu!« Ali njegov momak odgovori: »Kako to mogu postaviti pred stotinu ljudi?« On odgovori: »Podaj ljudima i neka jedu, jer ovako veli Gospodin: ’Jest će i preostat će.’« I postavi on pred njih. I jedoše i još preosta, prema riječi Gospodinovoj.

Riječ Gospodnja.

II.  Jedinstvo vjere i života onih koji su Božji odgovara dostojanstvu Božjeg poziva. Kršćani su pozvani živjeti kao djeca jednog nebeskog Oca čuvajući zajedništvo, ljubav i mir među sobom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

Riječ Gospodnja.

III. Isus hrani mnoštvo okupljenog naroda s pet kruhova i dvije ribe. Umnažajući kruh, Isus kroz dijeljenje pokazuje bit svojega poslanja. Darovati sebe za druge smisao je njegova dolaska među ljude.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ode Isus na drugu stranu Galilejskog, Tiberijadskog mora. Slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjeđaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Pasha, židovski blagdan.

Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu pa upita Filipa: »Gdje da kupimo kruha da ovi blaguju?« To reče kušajući ga; jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: »Za dvjesta denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije.« Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimuna Petra: »Ovdje je dječak koji ima pet ječmenih kruhova i dvije ribice! Ali što je to za tolike?« Reče Isus: »Neka ljudi posjedaju!« A bilo je mnogo trave na tome mjestu.

Posjedaše dakle muškarci, njih oko pet tisuća. Isus uze kruhove, izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako i od ribica – koliko su god htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: »Skupite preostale ulomke da ništa ne propadne!« Skupili su dakle i napunili dvanaest košara ulomaka što od pet ječmenih kruhova pretekoše onima koji su blagovali.

Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: »Ovo je uistinu Prorok koji ima doći na svijet!« Kad Isus spozna da kane doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru, posve sam.

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Dijeljenje, darivanje, žrtvovanje za druge, otkidanje od onoga što imam da bi i drugi imao: sve je to čudesan izazov za Božje srce, izvor je čudesnog znaka koji se tada dogodio. Učenici otkrivaju da se dijeljenjem kruhova pričuve ne umanjuju nego da dotječe za svakoga od prisutnih, premda ih je bilo tako puno. Isus lomi kruh i daje da to i učenici čine. To postaje izvorom čuda umnažanja kruha. Sebično zatvaranje srca da netko sebi sačuva zalihe za sutra – ne stvara čudesa, ne umnaža dobro na ovom svijetu. Samo nesebično darivanje izvor je novih dobara.

Gospodine, kruše života!

Nahrani narod svoj, pruži nam utjehu i snagu svoga kruha!

Narod je tvoj bio u pustinji gladan. Pustinja nas života neprestano prati, gladni smo kruha i riječi.

Dođi u naše pustinje, otkrij i naše čežnje, utaži i našu glad, ublaži svaku žeđ!

Dođi Isuse i danas i obilno nas obdari kruhom života!

Obdari nas kruhom i neka pretekne za sve koji su gladni, za sve kojih nema na tvojim misama, a čekaju kruh, hranu da prežive.

Neka pretekne od ovoga našega stola, a nas nahrani da možemo biti hrana drugima!

Daruj nam svoga kruha da i sami postanemo kruh koji se lomi, kruh svima onima koji trebaju svjetlo, istinu i život!

Dođi, Isuse!

 Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Zahvalni Gospodinu na daru njegove prisutnosti, ljubavi i brige, pođimo onima koji su nam povjereni, dijeleći ono što smo primili. Iskusili smo da smo ovisni o Bogu, ali i koliko je ta ovisnost za nas spasonosna. Unesimo više jednostavnosti u svoj život i svoje odnose povjeravajući Gospodinu vodstvo i oslanjajući se na njegovu prisutnost.