PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti.

Nedjelja, 3.12.2023. PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

ČITANJA:

Iz 63,16b-17b; 64,2b-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1Kor 1,3-9: Mk 13,33-37

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Prorok Izaija izriče tužaljku zbog Božje odsutnosti. Narod je odlutao s Božjih putova, postao nečist, te se više ne može približiti Bogu. Stoga prorok izriče vapaj za Božjim povratkom, pozivajući se na Božju vjernost i njegovo očinstvo.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ti si, Gospodine, naš otac, otkupitelj naš – ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto si dopustio da odlutamo s tvojih putova, zašto dade da nam srce otvrdne da se tebe više ne bojimo? Vrati se, radi slugu svojih i radi pleménâ baštine svoje! O da razdreš nebesa i siđeš: pred licem tvojim tresla bi se brda. Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo, da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega. Pritječeš onomu što pravdu čini radosno, onima što se tebe spominju na putima tvojim; razgnjevismo te, griješismo, od tebe se odmetnusmo. Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose. Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i predao nas u ruke zločinima našim. Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac: mi smo glina, a ti naš lončar – svi smo mi djelo ruku tvojih.
Riječ Gospodnja.

II. Kršćani su oni koji su obdareni Božjom milošću u Isusu Kristu. Postojanost u kršćanskom životu dar je Boga koji nam je vjeran.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu – u svakoj riječi i svakom spoznanju. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
Riječ Gospodnja.

III. Isus poziva svoje učenike na pripravnost za trenutak Božjega pohoda. Bdjeti znači živjeti život kao iščekivanje Gospodina.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«
Riječ Gospodnja

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Bdijte! Pazite! Ali na što? Bdijte i pazite na ljude, na njihove riječi, na njihovu šutnju, na njihova nijema pitanja, pazite na sve i na ono što se možda čini uobičajenim. Pazite i na svijet, na naš veličanstveni Planet, na njegova najmanja, ali nama najpotrebnija stvorenja: vodu, zrak, biljke.
Kako bdjeti i paziti? Kada, na primjer, netko očekuje jedan važan telefonski poziv, tada bdije i pazi. Sjetimo se samo naših majki ili supruga, kako bdiju dok očekuju poziv od svojih sinova ili supruga koji su otišli na dalek put, te očekuju da se jave da su sretno stigli. U tom čekanju one obavljaju sve svoje svakodnevne poslove, ali imaju uvijek uši pozorne na zvuk telefona, te iako očekuju poziv, on nekako uvijek dođe nenadano, iznenada, čak ih i preplaši, ali već nakon nekoliko sekundi osjete radost i mir, spokoj u duši.
Slično je i s došašćem. Znamo da Gospodin dolazi, ali ga očekujmo tako, da dok obavljajući svoje svakodnevne poslove i živeći svoj svakodnevni život, imamo uvijek uši pozorne i oči budno otvorene na njegov dolazak. Kršćanin čezne za Bogom, kao što košuta žudi za izvor-vodom (Ps 42,2). Podržavajući ovu čežnju, dajući joj da dođe do punog izražaja je najbolji način da se tijekom došašća pripremimo za susret s Gospodinom koji nam dolazi ususret.

vlč. mr. Ante Vidović

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Ovo nam je milosno vrijeme darovano da bismo se u njemu znali zaustaviti. Da bismo otvarali prostore svoga bića za susret s Bogom. Naš život treba postati mjesto na kojemu se susrećemo s Bogom. Zato smo pozvani bdjeti. Prepoznavati Božju prisutnost. Dopustiti Bogu da u naše vrijeme unese vječnost.