PRVA KORIZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

Nedjelja, 21.2.2018. PRVA KORIZMENA NEDJELJA

ČITANJA: 

Post 9,8-15; Ps 25,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pt 3,18-22; Mk 1,12-15

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Sklapajući savez sa čovječanstvom, ali i sa čitavom zemljom nakon potopa, Bog nagovješćuje svoje milosrđe i spasenjsku prisutnost u budućnosti.

Čitanje Knjige Postanka

Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«

I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.«

Riječ Gospodnja.

II.  Krist je umro i uskrsnuo da bi ljudski rod priveo k Bogu. Krštenje je novi savez s Bogom po kojemu smo uvedeni u život milosti, te nam je darovano spasenje.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bî spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

Riječ Gospodnja.

 III. Kao pripravu za svoje javno djelovanje, Isus provodi 40 dana u pustinji, iskušavan od Sotone. Nakon kušnje u pustinji započinje navještaj Božjega kraljevstva, pozivajući na obraćenje.

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

 Vrijeme je da Kristu povjerujemo. Vrijeme je da mu se otvorimo. „Ispunilo se vrijeme“, govori Isus. Dosta je tiranije đavla, dosta je sljepoće svijeta, dosta je tvrdoće srca, ropstva grijehu! Ispunilo se vrijeme, nastupa Božje kraljevstvo. Da bismo ušli u njega potrebno je obratiti se, potrebno je povjerovati. Potrebno je promijeniti sadašnji mentalitet milosti, mira i sebedarja. Potrebno je prihvatiti tajnu vlastitog života sa svim njegovim kušnjama i poteškoćama te u svemu prepoznati mogućnost hoda prema dobru, jednom riječju okrenuti se od zla i grijeha prema dobru. Potrebno je povjerovati Isusu, svakoj njegovoj riječi, povjerovati da se nama osobno nudi snaga njegova života i dara, te smisao njegova križa i uskrsnuća. Valja povjerovati evanđelju.

Korizma kao vrijeme pokore i obraćenja poziva ljude na novi život. Evanđelje nas sve upozorava da je ovo vrijeme prave borbe za Božje kraljevstvo i da nije čudno ako i đavao naglašeno  napada one koji mu se otimlju i koji se žele odreći njega i njegovih zavođenja. Trebamo pomoć. Crkva nam je daje ponajprije u ovom primjeru Isusove pobjede nad đavlom.

Neka ova nedjelja bude i molitva Isusu za pomoć, molitva za vjeru da krenemo njegovim stopama. Tražimo tu istu pomoć i od zajednice vjernika, pomoć da se obratimo i da prihvatimo Isusa kao svjetlo svijeta, kao učitelja svoga života. Često izgleda da još uvijek tražimo neko drugo svjetlo, kao da nam drugi učitelji više govore i kao da u njima pronalazimo konkretne autoritete. Koliki vrludaju po tradiciji Dalekog Istoka ili po naučavanjima različitih neprovjerenih autora. Koliki traže spasenje kod različitih sumnjivih iscjelitelja i čudotvoraca! Nije li čudno da to čine i kršćani koji bi trebali vjerovati da je Isus Put i Istina i Život, da je Isus jedini spasitelj svijeta?

Pomozi nam, Isuse, da se potpuno opredijelimo za tebe i da se tvoje kraljevstvo istinski nastani u nama.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Okrijepljeni duhovnom hranom i napunjeni Duhom Svetim, koračajmo u novi tjedan i ustrajno mijenjajmo svoje loše navike tražeći Kristov put poniznih i malenih.