PETA VAZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

Nedjelja, 2. 05. 2021. PETA VAZMENA NEDJELJA

ČITANJA:

Dj 9,26-31; Ps 22,26b-28.30-32; 1Iv 3,18-24; Iv 15,1-8

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Djela apostolska izvješćuju o Savlovom dolasku u Jeruzalem i Barnabinom posredništvu za njega, kako bi ga učenici prihvatili i stekli povjerenje, nakon čega Savao počinje propovijedati u ime Gospodinovo. Slika je to upućenosti jednih na druge među Kristovim učenicima. Temeljnu sigurnost crkvi daje djelovanje Duha Svetoga koji ju izgrađuje.

  Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima, ali ga se svi bojahu: nisu vjerovali da je učenik.

Tada ga Barnaba uze i povede k apostolima te im pripovjedi kako je Savao na putu vidio Gospodina koji mu je govorio i kako je u Damasku smjelo propovijedao u ime Isusovo.

Od tada se s njima slobodno kretao po Jeruzalemu i smjelo propovijedao u ime Gospodnje. Govorio je i raspravljao sa Židovima grčkog jezika pa i oni snovahu pogubiti ga.

Saznala to braća pa ga odvedoše u Cezareju i uputiše u Tarz.

Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha.

Riječ Gospodnja.

II.  Ljubav se u životu kršćanina očituje u djelima koja čini i u istini po kojoj živi. Čuvati Božje zapovijedi znači imati slobodan pristup Bogu koji poznaje naša srca.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve. Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.

I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

Riječ Gospodnja.

III. Isus predstavlja sebe kao istinski trs – onaj iz kojega uistinu izvire život i bez kojega njegovi učenici ne mogu donijeti roda, ako poput loze na trsu ne ostanu u životnoj povezanosti s njim.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.

Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

 Ove nas nedjelje evanđelje zove da ostanemo s Kristom. Ta riječ ostati ponavlja se u današnjim čitanjima više puta. Isusu je stalo do jedinstva s nama. Želi da se ne udaljujemo od njega, njegova Duha, njegove ljubavi i križa, njegova uskrsnuća. Udaljeni od njega bit ćemo kao loza otrgnuta od trsa, bez života, bez ploda. „Ostanite u meni i riječi moje neka ostanu u vama!“ Ostanimo skupa: „Vi u meni, ja u vama!“ Isus je svoje obećanje ostvario. On ostaje s nama u sve dane do svršetka svijeta. Isus je vjeran i neće iznevjeriti.

Donosimo i mi plodove dostojne Isusovih učenika. U slici trsa plod je grožđe koje postaje vino, a u sv. Misi plod je neizrecive ljubavi; krv koja je prolivena za sve ljude, tijelo koje je probodeno za naše spasenje, dakle Isusovo potpuno sebedarje, u žrtvi na križu. Isus nas poziva da kod svake mise obnovimo zajedništvo s njim blagovanjem plodova njegove nesebične i predane ljubavi, plodova koji će u nama donijeti novi rod po kojem ćemo sebedarno izgarati za spasenje svih ljudi, tako da svi postanu loze priljubljene uz jedinstveni Trs.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi Tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

 

Krist je središte života kršćanina. On nas je pozvao da ostanemo u njemu, ali i on ostaje u nama. To znači da mu je stalo do našeg života u svoj svojoj konkretnosti – dotiče ga naš život, naše radosti, boli i trpljenja, naša iskustva i naši uspjesi… On nas želi učiniti cjelovitim ljudima, objediniti naše misli, djela, želje, nastojanja, da bi nam podario iskustvo spasenja. Ponekad ćemo iskusiti i da reže naše želje i planove, ali samo one koji nisu kadri donijeti plod života. Predajmo mu se stoga u povjerenju iz dana u dan sve više.