PETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Isus ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti.

Nedjelja, 4. 2. 2024. PETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Job 7,1-4.6-7; Ps 147,1-6; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Job gubi nadu, te mu se noć pretvara u vječnost. Svjestan je što treba doći, ali ne može vidjeti dolazak iščekivanog.

Čitanje Knjige o Jobu
Job progovori:
»Nije li vojnikovanje život čovjekov na zemlji
i dani mu kao dani nadničara?
Kao što trudan rob za hladom žudi
i kao nadničar štono plaću čeka,
mjeseci jada tako me zapadoše
i noći su mučne meni dosuđene.
Liježuć pomišljam: ’Kad li ću ustati?’
A dižuć se: ’Kad ću večer dočekati!’
I tako se kinjim sve dok se ne smrkne.
Dani moji brže od čunka prođoše,
promakoše hitro bez ikakve nade.
Spomeni se: život moj samo je lahor
i oči mi neće više vidjeti sreće!«
Riječ Gospodnja.

II. Sveti Pavao odričući se bilo kakve plaće za naviještanje evanđelja, usmjerava se na plaću onoga čije evanđelje naviješta. Jedina potrebna plaća za njega biva udio u evanđelju, tj. u spasenju.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, tà dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem. Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća; ako li ne iz vlastite pobude – služba je to koja mi je povjerena. Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno ne služeći se svojim pravom u evanđelju.
Jer premda slobodan od sviju, sām sebe svima učinih slugom da ih što više steknem. Bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu.
Riječ Gospodnja.

III. Isus mnoge ozdravlja, no nakon nekog vremena odmiče se od njih i povlači u molitvu. Kad ga učenici nađu poziva ih da idu u druga mjesta da može vršiti ono radi čega je došao.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: »Svi te traže.« Kaže im: »Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao.« I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Tamo gdje je Isus, od tamo se povlači zlo. To je ono novo za Isusovu prisutnost u ovome svijetu i ljudskoj povijesti. A čovjek je pritisnut raznim vrstama zla koje ga tišti i sputava. Čovjek živi život u moru fizičkih i duhovnih zala, ali i u okrilju dobrote i ljubavi. Postavlja se vječno pitanje: koji je odnos između fizičkog i duhovnog zla? Ostaje nam nepoznato. Ni sam Isus nije za svakovrsna fizička zla (bolest, invaliditet) tražio uporište u duhovnom zlu i čovjekovoj krivnji. Evanđelje nam govori o Isusovim čudesima, o izlječenjima kao dokidanju fizičkog zla, a izgleda da je to fizičko zlo drugotno. Prvotno mu je sam čovjek u svojoj dubini. Mi, pak, ‘tražimo’ Isusa najčešće samo radi izvanjskog izlječenja, iako nam je nutrina sudbonosnija i važnija za zdravlje cijele naše osobe, našeg bića. Isus nije vidio neku veliku stvar u samom ‘čudu’ fizičkog ozdravljenja. Više je gledao na vrijednost unutarnjeg prosvjetljenja (vjerovanja), na čovjekovom suočenju sa samim sobom i s Bogom. U tome je vidio korijen svega: kako se čovjek otvori Božjim poticajima stavlja se na put izvlačenja iz zla. Zato su sva njegova čudesa samo put do čovjekove dubine, do srži. Isus naviješta Novu – Radosnu vijest koja rasvjetljava čovjekovu nutrinu. U njoj čovjek doživljava Božju ljubav koja ga liječi i pomaže mu opredijeliti se za dobro, a odbaciti zlo.

Izvor: https://www.zupa-sta.hr/

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

U današnjoj euharistijskoj gozbi slušali smo Božju riječ i blagovali Kristovo tijelo. Tu je izvor našeg vjerničkog života. Nahranjeni i okrijepljeni svetim otajstvima poslani smo svjedočiti ljepotu života u Božjem svjetlu. Neka nas u tom poslanju prati Božji blagoslov.