OBAVIJEST ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

Upisnica PRVA PRIČEST Čučerje – podsjetnik i privola 2021-22

Od 9.10.2021. počet će se subotom održavati kateheze za prvopričesnike i to po sljedećem rasporedu:

  • od 09 do 09.45 Dankovec i Vidovec,
  • od 10 do 10.45 Čučerje.

Mole se roditelji da ispunjenu upisnicu za sakrament Prve svete pričesti predaju vjeroučiteljima ili ostave u sakristiji crkve.

Kateheze će se održavati u montažnoj crkvi u Čučerju.

Upisnica za sakarament sv. Potvrde čučerje 2021-22

Krizmanici će redovito dolaziti na nedjeljnu svetu misu, a od nedjelje 10. 10. imati će katehezu nakon mise. To je službeni početak vjeronauka. 

Kateheze će se održavati u montažnoj crkvi u Čučerju.

Mole se roditelji (krizmanici) da ispunjenu upisnicu za sakrament Krizme predaju vjeroučiteljima ili ostave u sakristiji crkve.