KRŠTENJE GOSPODINOVO

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pošto se Isus krstio, dok se molio, rastvori se nebo.

 Nedjelja, 9.1. 2022. KRŠTENJE GOSPODINOVO

 ČITANJA: 

Iz 40,1-5.9-11; Ps 104,1b-4.24-25.27-30; Tit 2,11-14; 3,4-7; Lk 3,15-16.21-22

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog po proroku upućuje riječi utjehe svome izabranom narodu koji se nalazi u progonstvu i tako potiče narod na pripravu za Božja djela. Bog se brine za svoj narod te će ga vratiti natrag u zemlju. Bit će to ponovna uspostava Božje vladavine i objava njegove slave.

Čitanje knjige proroka Izaije

Tješite, tješite moj narod,

govori Bog vaš.

Govorite srcu Jeruzalema,

podvikujte mu

da mu se ropstvo dokonča,

da mu je krivnja okajana,

jer iz Gospodnje ruke primi

dvostruko za sve grijehe svoje.

Glas viče:

»Pripravite put Gospodnji u pustinji,

poravnite u stepi

stazu Bogu našemu.

Svaka dolina nek se povisi,

svaka gora i brežuljak neka se spusti;

što je krivudavo, neka se izravna,

što je hrapavo, neka se izgladi!

Objavit će se tada slava Gospodnja

i svako će je tijelo vidjeti,

jer Gospodnja su usta govorila.«

Na visoku se uspni goru,

blagovjesnice sionska!

Podigni snažno svoj glas,

blagovjesnice jeruzalemska!

Podigni ga, ne boj se,

reci judejskim gradovima:

»Evo Boga vašega!«

Gle, Gospodin Bog dolazi u moći,

mišicom svojom vlada!

Gle naplata njegova s njime

i nagrada njegova pred njim!

Kao pastir pase stado svoje,

rukama ga svojim sakuplja,

jaganjce nosi u naručju,

a dojilicama otpočinut daje.

Riječ Gospodnja.

II.  Krist je predao sebe za nas te smo spašeni ne po svojim djelima, nego po Božjem milosrđu. Po krštenju nanovo rođeni i obnovljeni po Duhu Svetom bivamo baštinici vječnoga života.   

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Ljubljeni: Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

Riječ Gospodnja.

III. Isusovo krštenje na rijeci Jordanu koje je primio od Ivana, izraz je njegove solidarnosti s ljudima. Iako bez grijeha, ulazi u krsnu vodu, kako bi na sebe preuzeo grijehe čovječanstva. Taj događaj već u sebi nosi navještaj križa, ali i uskrsnuća, jer ga Otac proglašava svojim ljubljenim Sinom.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Mi smo kršteni krštenjem u ime Isusovo, u ime Presvetoga Trojstva. To je krštenje dobilo neizrecive dimenzije ljubavi što ih prepoznajemo u času Isusova krštenja. Možda bismo ih mogli na ovaj način opisati: I u času našega krštenja, kao i u času Isusova krštenja, nebo se otvara. To je trenutak kad po najdubljoj vjeri Crkve postajemo snagom Isusova sinovstva, i mi sami sinovi i kćeri istog Oca na nebesima. postajemo djeca Božja. To znači da se tada nad nama čuje onaj dragi glas: „Ti si sin moj ljubljeni! U tebi mi sva milina!“ – odnosno: „Ti si kći moja ljubljena! U tebi mi sva milina!“ I tebi se nebo raduje. Od ovog  časa ti si milje Očevo, dragocjen u srcu nebeskog Oca. To je neizreciv dar posinovljenja, kao da smo privinuti na Božje srce. Isus je podijelio s nama ljubav koja ga veže uz Oca. To je čas najdubljeg dostojanstva svakog čovjeka.

Neka nas i ovaj blagdan ohrabri. Ono najvrjednije što u svojim dubinama nosimo dolazi od Boga. Od njega nam je život – po stvaranju, od njega nam je dostojanstvo i zajedništvo u ljubavi – po krštenju. Zato sakrament krštenja za nas vjernike nije samo neka obiteljska svečanost, nije samo običaj u narodu, nije samo puka ceremonija ili folklor. Za nas je to čin vjere i ljubavi u kojem se mi predajemo Bogu s potpunim povjerenjem i u kojem se Bog na neizreciv način zauzima za nas u svojoj ljubavi do kraja, kako nam je razotkriva Isus. Uđimo kod svake svete mise u tu tajnu ljubavi kojom se hranimo dok slušamo Božju riječ, kojom se hranimo dok se s vjerom pričešćujemo kruhom života.

Fra Zvjezdan Linić, I Riječ Tijelom postala

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Otvoreno nebo u trenutku Isusova krštenja znak je da Bog želi biti blizu čovjeka, da ništa više ne stoji između nas i njega. Poziv je to da živimo kao novi ljudi, koji znaju da im je vječnost obećana. Neka sav naš život bude prožet tom radosnom nadom.