JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.

Nedjelja, 14. 6. 2020. JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Izl 19, 2-6a; Ps 100, 2-3.5; Rim 5, 6-11; Mt 9, 36 – 10, 8

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Pozivajući se na djela koja je za njih učinio, Bog u pustinji poziva svoj narod na vjernost i čuvanje Saveza kako bi narod potvrdio svoje izabranje među svim narodima. Bog im daje obećanje svoje prisutnosti i posebno dostojanstvo.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj:

’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima;

kako sam vas nosio na orlovskim krilima

i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode

– ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.’«

Riječ Gospodnja.

II.  Krist nam je očitovao veličinu Božje ljubavi umrijevši za nas iako smo grešnici te nam tako otvorio put prema spasenju. Po Kristovoj smrti darovano nam je pomirenje, a po njegovu uskrsnuću život.

Čitanje Poslanice

svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Dok mi još bijasmo nemoćni,

Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada,

pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe?

Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti

životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu na­šemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.

Riječ Gospodnja.

III. Isusov dolazak na zemlju označava trenutak spremnosti ljudskog roda da primi spasenje. Njegovi učenici trebaju nastaviti njegovo poslanje u Gospodnjoj žetvi na način da čine djela koja je Isus činio. Njima on daje vlast izvršiti to poslanje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo,

a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone

i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.

A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan,

brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.

Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih:

»K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova!

Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

 ZAZIV DUHA SVETOGA

Dođi, Duše Sveti, u naše gradove, u naše domove, u naše obitelji,
u naše poglede, u naša srca.
Bez tebe čitamo knjige, a ne bivamo mudri,
bez tebe mnogo razgovaramo, a ne bivamo bliži.
Bez tebe sve su za nas samo događaji, činjenice i brojke.
Bez tebe naš se život raspada u dane bez smisla.
Bez tebe nema vjernosti. Bez tebe misli postaju mahnitosti.
Bez tebe nas tehnika rastače. Bez tebe crkve postaju muzeji.
Bez tebe molitva je brbljanje. Bez tebe nam se smiješak skamenjuje.
Bez tebe okoliš postaje pustoš.
Dođi, Duše Sveti, naša praznina vapije za tvojom puninom.
Dođi, Duše Stvoritelju, nastani se u našemu svijetu!

MEDITACIJA

Danas u Crkvi vlada kriza odaziva na Božji poziv. Kad molimo molitvu za duhovna zvanja, molimo sljedeće: pošalji nam DOVOLJAN BROJ SVETIH svećenika, redovnika i redovnica. Kao što vidimo, molimo za dvije stvari: za DOVOLJAN BROJ radnika u Gospodnjem vinogradu i za SVETOST istih. Sam broj ljudi ne jamči uspjeh. Sjetimo se Gideona i njegovih tri stotine ratnika koji su pobijedili Midjance (Suci 7), ili proroka Iliju koji je porazio četiri stotine i pedeset Baalovih svećenika (1 Kr 18). Zato u molitvama za duhovna zvanja molimo Gospodina da probudi svoj poziv u srcima mladih, da ponovno užeže plamen ljubavi i revnosti onim svećenicima, redovnicima i redovnicama kod kojih se plamen ugasio i da nastavi raspirivati plamen ljubavi u onima koji Ga ljube.

Svaki je naš dar i talent, a posebno duhovni dar ili karizma, besplatan, dan nama da bismo mi tim darovima mogli služiti zajednici. Kako smo te darove dobili besplatno, tako ih trebamo i drugima pružiti. Bog će se pobrinuti za nas i za sve što nam je potrebno. Ako se još školujemo i dobro nam ide, pogledajmo na one kojima ide slabije i pomozimo im. Ako poznajemo nekoga u blizini kome treba pomoć koju mi možemo pružiti, pružimo je. Prihvatimo poziv Pape Franje, izađimo na ulice, na margine, pružimo našu pomoć, svojim vještinama pomozimo ljudima koji su na rubu i odbačeni. Vratimo se onima za koje znamo da nemaju nikoga. Oprostimo uvrede i boli koje nam je netko nanio. Kao što je milosrdan Otac naš na nebesima, budimo i mi. Isus je platio veliku cijenu za naše otkupljenje, pružimo besplatno i mi dar praštanja svima oko nas. Otvorimo širom vrata svojih srdaca Kristu i pustimo Njemu da u nama djeluje, da preko nas i kroz nas otvara vrata drugih srdaca.

MOLITVA

Gospodine, hvala Ti na daru Crkve, posebno svećenika, redovnika i redovnica. Nisam ih, Gospodine, uvijek cijenio, nekad sam protiv njih i govorio, ne znajući koliko to Tebe vrijeđa. Oni su, Gospodine, zjenica Tvoga oka, najmilija djeca Tvoje i naše Majke Marije, a toliko ih puta nisam shvaćao ni razumio. Primi, Gospodine, ovu molitvu koji ti iz srca svoga iznosim:
Gospodine Isuse Kriste, ti sam si nam rekao „Žetva je velika ali radnika malo. Molite dakle Gospodara žetve da radnika pošalje u žetvu svoju“. Pogledaj, Gospodine, potrebe svoje Crkve i daruj joj dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica, koji će vjerno i požrtvovno služiti tvome narodu. Mnogo je onih koje si pozvao, ali tako malo onih koji se radosno odazivaju Tvome pozivu, koji slušaju i čuju Tvoj glas: „Dođi i slijedi me“. Molimo te, pohodi naše obitelji da budu zajednice ljubavi u kojima roditelji s radošću primaju djecu i pomozi da ona odrastu u prijateljstvu s Bogom te postanu ljudi poslušni nadahnućima Duha Svetoga. Ohrabri mlade da vjeruju ljubavi i spoznaju veličinu života stavljenog u službu drugima po svećeničkom i redovničkom zvanju, te mnoge privedu k Tebi, jedinome Putu, Istini i Životu. Ti si Gospodine naša nada, u Tebe se uzdamo. Amen.

Lectio Divina s don Boscom

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Svako naše vrijeme, vrijeme je za susret s Bogom, a sasvim sigurno su to teška vremena. Vrijeme u kojem trpimo, kada nam se čini da nam je Gospodin daleko, kada nas muči neizvjesnost ili izgubljenost. U svim tim trenucima on je onaj koji ide nama ususret, prije negoli mi dođemo k njemu. Ponesimo iz svetog susreta na sv. misi snagu za život u svim vremenima, ostajući ukorijenjeni u vjeri u njegovu prisutnost.