ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti kažeš: Ja jesam kralj.

 Nedjelja, 21. 11. 2021. ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

 ČITANJA: 

Dn 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Otk 1,5-8; Iv 18,33b-37

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Sin čovječji iz Danielova viđenja postavljen je vladarom nad svim narodima. Njegova vlast potječe od Boga, stoga je vječna i neprolazna. U tome Sinu čovječjem prepoznajemo Krista, kojega je Otac postavio Kraljem svega stvorenja.

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledah u noćnim viđenjima

i gle s oblacima nebeskim

dolazi kao Sin čovječji.

On se približi Pradavnome

i dovedu ga k njemu.

Njemu bî predana vlast, čast i kraljevstvo,

da mu služe svi narodi, plemena i jezici.

Vlast njegova vlast je vječna,

nikada proći neće;

i kraljevstvo njegovo vječno,

nikada propasti neće.

Riječ Gospodnja.

II. Kristova je vlast iznad svih zemaljskih vlasti. To je vlast ljubavi, kojom se predao za nas da bi nas oslobodio od grijeha. U njemu je svakome od nas darovano kraljevsko dostojanstvo te sudjelujemo u njegovoj slavi.

Čitanje Otkrivenja svetoga Ivana apostola

Isus Krist jest svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih, vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!

Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen.

Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog – Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

Riječ Gospodnja.

III. Isus pred Pilatom svjedoči o temeljnoj različitosti njegova kraljevstva od kraljevstva ovoga svijeta. Njegovo je poslanje svjedočiti za istinu, on sam je istina, vrhunac Božje objave, stoga je u njemu na zemlju došlo Božje kraljevstvo.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu:

»Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?«

Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Isus tvrdi da njegovo kraljevstvo nije kao kraljevstva ovoga svijeta. Isus nije kralj poput kraljeva u prošlosti ili sadašnjosti, odnosno vođa naroda. To je Isus tako jasno rekao pred Pilatom znajući jako dobro da ono što ljudi smatraju silom i vlašću ne odgovara njegovim mislima i željama. Isus je došao kao kralj srdaca i jedino što želi jest da prodre u istinske tajne ljudskog bića, da ljude osvoji ljubavlju, da ih pridobije svojim vlastitim darom života. Dok se ljudi za druge kraljeve moraju boriti, moraju braniti njihove interese, moraju i život riskirati da takav kralj ne bi stradao, da ga netko ne bi lišio prijestolja ili mu oteo dio od njegovih zemalja, dotle Isus – jer je drugačiji od ljudi i ljudskih kraljeva – daruje svoj život za svoje, i to ne više svoje podanike, nego za svoje prijatelje, za braću svoju!

Danas, na blagdan Krista Kralja prigoda nam je da se poklonimo Isusu u njegovu jedinstvenom dostojanstvu kralja i molimo ga:

Gospodine Isuse,

  • budi kralj mojeg života, mojih misli i osjećaja, mojih nakana i planova, mojih dana i godina!
  • budi kralj svima onima za koje te molim i neka te svi prepoznaju kao jedinstvenog spasitelja i dobrotvora!
  • budi kralj naroda kojem pripadam i neka nas kušnje kroz koje prolazimo ne obeshrabre; neka ne klonemo znajući da ni jedna sila ovoga svijeta nije snažnija od tvoje ljubavi!
  • budi kralj čitavoga svijeta, svega stvorenja, jer jedino će tako svijet biti u miru, jedino će tako sve stvorenje dočekati izbavljenje i otkupljenje!
  • budi nam svima kralj, dobri Isuse.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Božje je kraljevstvo među nama. Ono započinje kad se probudi ljubav u nekom srcu. Kad se dogodi oproštenje. Kad dobrota pobijedi zavist. Kad zahvalnost zamijeni nezadovoljstvo. Kad istina pronađe svoj put. Kad shvatimo da smo više od onoga što jesmo i da možemo bolje od onoga što činimo. Tada se po nama Božje kraljevstvo uprisutnjuje u svijetu.