DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?

Nedjelja, 20. 6. 2021. DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
M. ČIT.: Job 38,1.8-11; Ps 107,23-26.28-31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41

I.  Job nam pokazuje Bog kao svevladara nad olujom. Ne trebamo pitati kako i zašto, samo prihvatiti i priznati njegovu veličinu.

Čitanje knjige o Jobu

Gospodin odgovori Jobu iz oluje i reče:

»Tko li zatvori more vratnicama

kad burkajuć se navrije iz utrobe;

kad oblakom ko haljom ga odjenuh

i maglom gustom ovih ko pelenam’;

kad njegovu sam odredio među,

vrata stavio s prijevornicama?

‘Dotle ćeš, rekoh, dalje ni koraka,

tu nek se lomi ponos tvog valovlja!’«

Riječ Gospodnja.

II. Apostol Pavao nas podsjeća da trebamo nasljedovati Kristovu nesebičnost. Vjernik je novi čovjek obnovljen u Kristu.

Čitanje Druge poslanice

svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Mk 4, 35-41

III. Evanđelist Marko nam opisuje tipičnog vjernika današnjice: zazivamo Gospodina nerijetko samo u nevolji. 

Čitanje svetoga Evanđelja po Marku

Uvečer istoga dana kaže im: “Prijeđimo prijeko!” Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: “Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?” On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: “Utihni! Umukni!” I smiri se vjetar i nasta velika utiha. Tada im reče: “Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?” Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: “Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?”

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

U ovom evanđeoskom događaju naš Gospodin, kao istinski gospodar i stvoritelj svega, otkriva svojim učenicima moć nad morem i nad vjetrom. Takva moć nije dana nijednom čovjeku, pa niti čovječanstvu da može dominirati i određivati vjetru kako će puhati, ili pak da može zaustaviti morsko valovlje. Pogotovo kada ove dvije prirodne sile dođu u zajedničkoj kombinaciji, onda za čovjeka vrijedi ona narodna izreka: Hvali more, drž’ se kraja. No, za onoga tko je Gospodar i Stvoritelj svijeta, ni vjetar ni valovi nisu neukrotiva stvarnost, nad čime su učenici ostali istinski zadivljeni. S druge pak strane i za samoga Stvoritelja svemira ima nešto što je nepokorno, a što ne utišava na ovakav način kao u prigodi ove oluje. To nepokorno su nepokorni ljudi koji se opiru njemu i njegovu božanskom planu spasenja, a on pred njima ne koristi svoju nepobjedivu moć samo zato jer je ljubitelj ljudske slobode i ljubavi. Svjesno je odlučio strpljivo čekati vrijeme njihova obraćenja, radije nego da ih prisiljava i upokoruje božanskom snagom bez njihova pristanka.

U današnjem svijetu mnogo je onih koji podižu svoj glas protiv Boga, zaboravljajući da im je upravo on dao slobodu i pozvao ih na ljubav. Oni zlorabe njegove darove kako bi mu se suprotstavili, umjesto da mu se poklone. Slikovito rečeno, i danas se na Krista podiže veliko valovlje protivljenja. Na moru života stvaraju se divlje oluje i škodljivi vjetrovi pušu protiv njega i njegove lađe. Toliki vjetrovi krivih nauka htjeli bi potopiti nauk koji on poučava u svijetu, a lađa njegove Crkve mu je jamstvo. Žestoki su udari i navaljuje se sa svih strana na tu malu krhku lađu Crkve, kao da je ona najveći neprijatelj ljudskoga roda i krivac za sva zla i sputavanja u svijetu.

Naše je stoga ostaviti svjedočanstvo čvrste vjere u Isusa, kako bi oni koji mu ne vjeruju i ne vole ga, pa ga zato odbacuju u nepokornosti, imali poticaj po našoj ustrajnoj vjernosti upokoriti se njegovoj riječ i upokojiti se u njegovoj ljubavi, što nam postaje pouzdani put spasenja i života vječnoga. Zato smo pozvani djelovati apostolski, pa kao što je Krist smirio oluju, da i mi smirujemo bijes neprijatelja njegovih i pokoravamo ih svojim svjedočanstvom za božanski, milosni život u Gospodinu.

dr.sc. Ivan Bodrožić

OTPUST

Radost susreta s Gospodinom koju doživljavamo u euharistijskom slavlju neka nam uvijek bude nit vodilja u svakodnevnim odnosima sa svima s kojima se susrećemo i putokaz našim koracima prema konačnom susretu s Gospodinom u vječnosti.