DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.

 Nedjelja, 3.9.2022. DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Mudr 9,13-18b; Ps 90,3-6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17; Lk 14,25-33

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Čovjek svojim snagama ne može dokučiti božanske stvarnosti ni spoznati Božju volju. Zato mu Bog daje svoju mudrost i šalje svojega Svetog Duha da ga vodi na put spasenja.

Čitanje Knjige Mudrosti

Tko od ljudi može spoznati Božju namisao i tko će se domisliti što hoće Gospodin? Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. Jer propadljivo tijelo tlači dušu i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima. Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti? Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha svoga svetoga? Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću. Riječ Gospodnja.

II. Krist je gospodar svakog čovjeka, i onoga koji se naziva slugom i onoga koji se naziva gospodarom, te su pred njim svi jednakog dostojanstva. Kršćanin u svakom čovjeku prepoznaje brata, neovisno o njegovom statusu u društvu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filemonu

Predragi: Ja, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa, molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima, negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna. Šaljem ti ga – njega, srce svoje. Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja. Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje. Možda baš zato bî za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek – ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu. Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene. Riječ Gospodnja.

III.  Isus poziva učenike na istinitost u nasljedovanju. Onaj tko se naziva njegovim ne može biti podijeljena srca, nego je pozvan odreći se svake navezanosti koja ga čini neslobodnim. Isus pri tome poziva na razboritost, kako bismo ispravno odgovorili na njegov poziv.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 14, 25-33): U ono vrijeme: S Isusom je putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: »Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik! Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi – pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehivati svi koji to vide: ’Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’ Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti može li s deset tisuća presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir. Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.« Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Veliko mnoštvo slijedilo je Isusa. Vladao je nevjerojatan entuzijazam; kao da je ovaj silan narod nesvjestan da Isus hoda prema Jeruzalemu i svojoj muci. Isus, svjestan ove činjenice, koristi priliku tijekom zajedničkog hoda da to silno mnoštvo nauči što znači biti njegov učenik. Ponekad se i nama dogodi da budemo entuzijastični oko Isusa, a pritom zaboravljamo kamo hodamo i što iziskuje hod za Isusom.

Slijediti Isusa do Jeruzalema, sudjelovati u njegovoj muci dok nosi svoj križ, poziv je i učenicima da uzmu svoj križ i da ga nose. „Nositi svoj križ“ nije figurativna slika, nego spada u samu definiciju što znači biti Isusov učenik. Slijediti Krista nije moguće djelomično, nego samo u potpunom predanju. Primjeri brojnih svetaca svjedoče nam što znači u potpunosti se predati Gospodinu. Biti Kristov učenik je trajan i cjeloživotni odabir. Svaki dan, do kraja života, kazati Kristu: tvoj sam do posljednjeg daha.

Molitva

Gospodine Isuse! Pozivaš me da se odreknem svega: pogotovo onog najdragocjenijeg i najvažnijeg u mom životu: mojih bližnjih i sebe samoga. Želim u potpunosti razumjeti i prihvatiti Tvoj radikalan zahtjev: staviti Te na prvo mjesto. Pomozi mi da dokučim dubine nasljedovanja Tebe i hoda za Tobom kako bih mogao predati Ti se u potpunosti. Nauči me da znam prigrliti križ koji me čeka i s Tvojom pomoću radosno i lakše ga nositi kroz život. Nauči me žudjeti za Tvojom ljubavlju jer Ti si moje i jedino sve! Amen!

Lectio Divina s don Boscom

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Biti Kristov znači otvoriti srce i dati sebe. Da bismo nekome dali sebe, potrebno je ljubiti, a da bismo mogli ljubiti treba najprije spoznati što  je ljubav. Molimo Gospodina da svojom mudrošću rasvijetli naša srca te nas oslobodi od svake sebičnosti, kako bismo ga iskreno nasljedovali i kako bismo u svim prilikama života bili vjerni istini.