DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako te posluša, stekao si brata.

Nedjelja, 6. 9. 2020.DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Bog je postavio proroka kao stražara nad djelima naroda, da im prenosi riječ u Božje ime. Opominjati grješnike da se vrate na pravi put prorokova je odgovornost za koju če Bog od njega tražiti račun.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče,umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.«

Riječ Gospodnja.

II. Ljubav prema bližnjemu ispunjenje je Zakona i sve su zapovijedi sažete u zapovijedi ljubavi.

 Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.

Riječ Gospodnja.

III.  Isus poučava učenike o ispravnom odnosu prema grješnicima, te govori o bratskoj opomeni. Brata koji je pogriješio treba opomenuti i pozvati na obraćenje, ali poštujući njegovu slobodu. Isus nasuprot osude grješnika ističe snagu zajedništva kojom je moguće pobijediti grijeh.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.

Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE


“Tu se hoće mudre pameti”, veli Sveto pismo. Pogledajmo zato samu Božju riječ. Veli Isus “pogriješi li brat tvoj”. Radi se o osobi koja je moj brat. To je uobičajeni kršćanski izraz za onoga koji mi je blizak, kojega ljubim kao sebe samoga. Hajde, promislimo, dogodi se da moj rođeni brat, dakle moj brat po krvi, ili, recimo, moj dobar prijatelj, pogriješi, npr. počne se opijati, počne se drogirati, počne se baviti mutnim poslovima, počne zanemarivati vlastitu obitelj, ženu i djecu, počne zanemarivati vlastito zdravlje. Zar ću stvarno mirno gledati kako on ide u propast? Zar mu neću pokušati skrenuti pozornost, zar neću pokušati najobazrivije i najbolje što mogu prići mu i posavjetovati ga? Što proizlazi iz ovog primjera? Opominjući svog rođenog brata ili svog dobrog prijatelja očito je da nemam neki svoj interes. U pitanju je ljubav i iskrena želja da čovjeku pomognem. To, naravno, znači da se već sutra može dogoditi da on mene opomene i zbog težeg propusta. Zato, prije nego što nekoga opomenem ili prekorim, trebam se zapitati želim li ja stvarno dobro tome čovjeku, postavljam li se možda sucem nad njim? Prije nego što nekoga prekorim, moram biti siguran da je on moj brat, da ga ljubim kao sebe samoga. Zato, u ljubavi i jednostavnosti – treba pokarati grešnika. Jer, ako su ljudi u starija vremena odviše rado opominjali i mahali inkvizicijskim mačevima, danas možda upadamo u drugu opasnost – ravnodušnost prema svemu što se događa oko nas. Tako i nesvjesno postajemo dionici tuđih grijeha.

Opet se nalazimo u onom procjepu: Isus od nas nešto traži, a mi ne razumijemo dobro kako to učiniti, nemamo snage tako postupiti. Međutim, Bog koji nas na dobro poziva, pokazat će nam po svome Duhu put do toga dobra, a onda će nam po tom istom Duhu dati snage i smjelosti da u svoj jednostavnosti i ljubavi to dobro i učinimo.

dr. sc. Zvonko Pažin

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kao pravim Kristovim učenicima povjerena nam je briga za braću. Gledajmo kako pomoći grješniku, a ne kako ga osuditi. Ljubimo ljude, molimo za njih, čuvajmo ih, budimo istinski prijatelji, čuvari njihovih duša, i ispunit ćemo Božju volju.