DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima.

Nedjelja, 4. 10. 2020. DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 

Iz 5,1-7: Ps 80,9.12-16.19-20; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. U pjesmi o vinogradu proroka Izaije, zemlja koju je Izraelski narod dobio predstavljena je kao Božje vlasništvo. Zemlja ne pripada narodu, kao što ni sam narod ne pripada sebi, nego Bogu. Bog je predstavljen kao zaručnik svoga naroda Izraela, u koji je uložio svoju brigu i ljubav, ali za uzvrat dobiva nevjeru.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Zapjevat ću svojemu dragome pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu. Moj je dragi imao vinograd na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i u nj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. Sad, žitelji jeruzalemski i ljudi Judejci, presudite izmeđ mene i vinograda mojega. Što još mogoh učiniti za svoj vinograd pa da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi? No sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda: plot ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana ni okopana, nek u drač i trnje sav zaraste; zabranit ću oblacima da dažde nad njime.Vinograd Gospodina nad vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja.

Riječ Gospodnja.

II. Apostol Pavao potiče kršćane da brigu za život povjere Bogu i tako će iskusiti Božji mir, odnosno njegovo spasenje. Kršćanin se treba brinuti oko istine, pravednosti i kreposnog života, a sve drugo prepustiti Bogu.

 Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama!

Riječ Gospodnja.

III.  Isus o prispodobi o okrutnim vinogradarima naglašava važnost odgovornosti za život i svijet koji su nam povjereni. Kraljevstvo Božje pripast će onima koji donose plodove.

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Drugu prispodobu čujte! Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podiže kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod. A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoše, drugog ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni i s njima postupiše jednako.

Naposljetku posla k njima sina svoga misleći: ‘Poštovat će mog sina.’ Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom: ‘Ovo je baštinik! Hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu!’ I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.

Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima?« Kažu mu: »Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima što će mu davati urod u svoje vrijeme.«

Kaže im Isus: »Zar nikada niste čitali u Pismima: Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo – kakvo čudo u očima našim! Zato će se – kažem vam – oduzeti od vas kraljevstvo Božje i dat će se narodu koji donosi njegove plodove!«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

 Prispodoba se tiče i nas danas. I nama su povjereni talenti, darovi, vinogradi. Pozvani smo u Gospodnji vinograd. Prema drugim prispodobama radnici očekuju plaću za svoj rad, ali Gospodar očekuje plodove rada. Primili smo milost djetinjstva, otvorila su nam se vrata Crkve, članovi smo Božjega naroda. Donose li te milosti svoj rod? Hoćemo li doći pred Gospodara vinograda s plodovima koji će se očitovati u našem životu?

Mi, prijatelji Isusovi, tako često slušamo iste riječi, a da prolaze mimo naših ušiju i mimo našega srca. Rijetko se dogodi da neku riječ čujemo kao osobno sebi upravljenu. A samo tako doživljene Isusove riječi mogu u nama odjelotvoriti poziv na obraćenje i spasenje.

Povežimo sve ovo i s nedjeljnom misom. Kod svake mise prikazuje se na oltar vino, plod trsa i rada ruku čovječjih. Želimo da postane vinom za gozbu vječnoga kraljevstva. Gospodin želi, naime, zajedno s nama, proslaviti to zajedništvo na gozbi kraljevstva. Plod trsa, to je Kristova krv, koja je prolivena za nas, a prouzrokovali su to nevjerni vinogradari koji postadoše ubojice. Ta krv nas napaja, ona nas preplavljuje i opija, ona nas pomiruje s Bogom.

Kad bi danas Gospodin iznenada došao i potražio račun za naš život, zatražio plodove naše berbe života, kako bismo ga mi primili? Bismo li se začuđeno pitali kojim pravom traži od nas ono oko čega smo se mi trudili? Ili bismo bili zbunjeni i prestrašili se zbog tog računa jer ga ne bismo znali dati? A doći će čas kada će to Gospodin tražiti od svakoga od nas i od Crkve kao zajednice. Neka nas i ovo evanđelje neprestano upozorava da nismo gospodari primljenih darova, nego samo upravitelji povjerenih nam dobara.

U početku bijaše Riječ, fra Zvjezdan Linić

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

 Radosni što smo Gospodinu mogli prinijeti plodove svoga života i što ih je on primio i na njih uzvratio darujući nam samoga sebe, učinimo i druge dionicima te radosti. Neka svi ljudi po nama imaju priliku upoznati ljepotu kršćanskog života i pripadnosti Bogu.