DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što imaš, prodaj i idi za mnom!

 Nedjelja, 10. 10. 2021. DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Mudr 7,7-11; Ps 90,12-17; Heb 4,12-13; Mk 10,17-30

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Duha mudrosti prima onaj tko za njega moli. Dar mudrosti neusporediv je s bilo kakvim zemaljskim dobrima. Tek s darom mudrosti sva druga dobra dobivaju svoj smisao.

Čitanje Knjige Mudrosti

Pomolih se i razbor dobih;

zavapih i primih duh mudrosti.

Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja

i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom.

Nisam je htio uspoređivati ni s draguljima,

jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska,

a srebro je prema njoj kao blato.

Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote

i zavolio više od svjetlosti,

jer njezin sjaj bez prestanka svijetli.

A s njome su mi došla sva dobra

i od ruku njezinih blago nebrojeno.

Riječ Gospodnja.

II. U susretu s Božjom riječju nitko se ne može sakriti. Ona nas stavlja pred istinu o nama samima i razotkriva ono najdublje u čovjeku.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Živa je riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.

Riječ Gospodnja.

III. U susretu s Isusom ne možemo ostati neopredijeljeni. Ili se odlučujemo za njega ili za neko svoje blago uz koje smo vezali srce. Stoga Isus ukazuje na opasnost takvog bogatstva koje zarobljava čovjeka. Slijediti Isusa znači upoznati i zadobiti pravo bogatstvo, a to je punina života.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita:

»Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!«

On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.

Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«

Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«

Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Mladić iz Evanđelja obdržavao je Božje zapovijedi od svoje mladosti. Kako je to dragocjen podatak, kako mu i na tome možemo zavidjeti. Jer mi to nismo činili od svoje mladosti, niti smo bili vjerni Božjem zakonu. U našem životu ima toliko prekršaja. Nisu li svi naši ispiti savjesti tako tijesno povezani s Deset Božjih zapovijedi i ne otkrivamo li na taj način kako nas gotovo svaka zapovijed pogađa  i prekorava?

Usprkos tome mladić nije bio zadovoljan. Imao je svega, bio je bogat. Čuvao je vjerno i ustrajno Božje zapovijedi. A ipak Isus ustanovljuje da mu još nešto nedostaje. I to čak ono što je bitno za potpunu sreću, za potpuni smisao života. To više nije zakon, nije slovo zakona, nije svijest o vlastitoj čistoći i bezgrešnosti. Ovdje je sada riječ o Isusu, o osobi, o životnom opredjeljenju. Riječ je o ljubavi. Isus se kao Spasitelj i Otkupitelj nudi čovjeku i traži od njega potpuno povjerenje, potpuno opredjeljenje. On je sam ljubio do kraja, darovao je sebe za čovjeka i izaziva čovjeka na isto takvo sebedarje i povjerenje. Isus postaje pravilom života, zakonom ljubavi. Hod za njim ispunja svakoga potpunim mirom, srećom, smislom života. To je život što ga Isus živi, istina koju Isus naviješta! Zato je Isus kao osoba naš put do cilja, do smisla. U tom opredjeljenju očito je da Isus zahtijeva spremnost žrtvovati sve, odreći se svega da on bude prvi, iznad svega, u svemu. Tko nije na takav način spreman krenuti za Isusom neće nikada osjetiti puninu života, neće nikada osjetiti sreću svog vjerskog opredjeljenja u susretu sa živim Gospodinom, u susretu s Isusom.

Danas smo pozvani da se opet opredijelimo za Isusa i da ne mirujemo dok susret s njime ne osmisli sve naše čežnje, svako trpljenje, svaku žrtvu.

Fra Zvjezdan Linić, Neka mi bude po riječi tvojoj

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kad nas Gospodin poziva, a sve nas poziva, on nam daje i potrebne sposobnosti i snagu. Često nam se čini da nismo dorasli njegovom pozivu pa odustajemo i prije negoli smo pokušali. Potrebna nam je njegova mudrost, da se ne oslanjamo na ono što mi činimo, nego na ono što on čini. A on daje da naša djela urode plodom, ako su učinjena s vjerom. Stoga odgovorimo na njegov poziv i budimo tamo gdje nas treba.