DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti si Pomazanik-Krist! Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.

 Nedjelja, 12. 9. 2021. DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

 ČITANJA: 

Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Put pravednika put je poslušnosti Božjoj riječi. Stoga nije lak i često je pun trpljenja i osude nepravednih, ali ga Bog ne ostavlja u nevolji, nego je uvijek tu da se zauzme za njega.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Gospodin Bog uho mi otvori:

ja se ne protivih niti uzmicah.

Leđa podmetnuh onima što me udarahu,

a obraze onima što mi bradu čupahu,

i lica svojeg ne zaklonih

od pogrda ni od pljuvanja.

Gospodin Bog mi pomaže,

zato se neću smesti.

Zato učinih svoj obraz ko kremen

i znam da se neću postidjeti.

Blizu je onaj koji mi pravo daje.

Tko će na sud sa mnom?

Nek se suoči sa mnom!

Tko je protivnik moj u parnici?

Nek mi se približi!

Gle, Gospodin Bog mi pomaže,

tko će me osuditi?

Riječ Gospodnja.

II. Vjera se očituje u djelima ljubavi i bez njih je beskorisna. Vjera bez djela ne posreduje život i ne može dati iskustvo spasenja.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: »Hajdete u miru, grijte se i sitite«, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djelâ, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći: »Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djelâ, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.«

Riječ Gospodnja.

III. Isus svojim učenicima i slušateljima objavljuje drukčiju sliku Boga od one na koju su navikli. Bog nije samo Bog slave, nego i Bog trpljenja. Nasljedovati Isusa znači prihvatiti njegov put, a to je put križa. No to je i jedini put koji vodi u život.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik – Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.

I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«

Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.«

Riječ Gospodnja.

MAJCI BOŽJOJ ČUČERSKOJ

Marijo, o Majko draga

slavimo Te sred Tvog hrama,

zazivamo žarkim svojim

uzdasima, molitvama.

Ovdje nam je, Majko Krista

ljubavi Ti Tvoje prijesto.

Grješniku si, bolesniku

Ti pomogla ovdje često.

Tko je goder Majko pao

tu pred Tvojim žrtvenikom

ustao je blažen, miran

makar bio nevoljnikom.

Širom svijeta Ti si znana

diljem svijeta Ti si slavna,

a i kod nas ljubljena si

Ti Marijo, već odavna.

U tom dolu, podno krasnih

tih bregova, gora ovih,

Daj Čučerje naše milo

Majko Božja blagoslovi!

(mons. Josip Pinturić)

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Nitko tko nije spreman darovati sebe neće doživjeti uzdarje drugih. To je logika ljubavi. Darujmo sebe prije svega Gospodinu, u vjeri i povjerenju da on sve zna i sve vodi. I ne bojmo se darovati sebe bližnjima. Učinimo svoju ljubav vidljivom i tako uistinu djelotvornom.