DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko.

 Nedjelja, 4.12.2022. DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

 ČITANJA: 

Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Rim 15,4-9; Mt 3,1-12

 UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. U posljednja vremena spoznaja Boga ispunit će svijet i vratiti zemlju i ljude izvornim odnosima. Bit će to vrijeme mira među svim stvorenjima. Ono će nastupiti dolaskom Spasitelja, koji će čovjeku i svijetu vratiti izvorno dostojanstvo.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubiti bezbožnika. On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bedra. Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pâsti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pâsti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.

Riječ Gospodnja.

II. Sveta nam Pisma objavljuju Božju postojanost, Bog je vjeran Bog. U Kristu je ispunio svoja obećanja dana ocima. U Kristu je ispunio svoja obećanja dana ocima. Kršćani su postojani u vjeri jer svoju nadu oslanjaju na Boga te prihvaćaju braću, kao što je Krist prihvatio njih.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.

Riječ Gospodnja.

III. Propovijedajući  i krsteći na rijeci Jordanu, Ivan Krstitelj poziva na obraćenje. Skori dolazak Spasitelja upućuje na ozbiljnost trenutka i na prihvaćanje novog života u iskrenosti vjere.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

U svjetlu Božje riječi razmišljamo o sebi kao Crkvi. Krist je glava Crkve, i sve što je u Bibliji rečeno za Krista-Glavu, odnosi se na svoj način i na njegovu zajednicu, Crkvu, koja je njegovo Tijelo. Crkva je ostvarenje Božjeg kraljevstva u začetku. Kao što sjeme ili embrij u svojim genima ima sve što se treba kasnije ostvariti, kad se biljka ili čovjek razvije do punine, slično je i s Crkvom i Božjim kraljevstvom. I ona je mladica nikla iz panja Jišajevog. Poput Krista i na njoj je počinuo Duh Gospodnji na prve Duhove i silazi stalno kroz njezinu povijest. I ona, poput svoga Gospodina, nositeljica je darova Duha: mudrosti, umnosti… I ona je donositeljica pravde na zemlji, posebno kad se radi o zaštiti siromašnih. I ona se zalaže za mir na svim meridijanima. Tako Crkva kao zajednica Isusovih učenika ostvaruje Božje kraljevstvo već ovdje na zemlji. Ona je vidljivo Božje kraljevstvo (Iz 11,1-10).

No, da se ne bismo zavaravali, trebamo biti svjesni da mi to blago nosimo u glinenim, krhkim posudama. Crkva kao zajednica ljudi nesavršena je i zato se mora trajno ispravljati, preispitivati koliko stvarno odgovara slici svoga Gospodina, koliko je stvarno tijelo Kristovo. Zato se Ivanov poziv ne odnosi samo na one izvan Crkve, nego prvenstveno na one u Crkvi. Crkva se mora stalno reformirati, stalno obraćati. Ivanove prijetnje ne odnose se prvenstveno na neke druge, nego na nas u Crkvi. Mi jesmo vjernici, članovi zajednice Crkve, ali moramo trajno rasti. Kraljevstvo je Božje na zemlji u začetku i mora trajno rasti po nama. Punina je tek u nebu i zato za svjesnijeg kršćanina nema mjesta nikakvom samozadovoljstvu. Pripravite u svijetu put Gospodinu, poravnajte mu staze, da sav svijet doživi spasenje – taj je poziv upućen nama – Crkvi. Molimo Gospodina da te riječi uzmemo što ozbiljnije. Koliko ih ozbiljnije uzmemo, toliko smo više Crkva (Mt 3,1-12).

dr Zvonko Pažin

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Gospodin nas poziva na trajno obraćenje. To znači otvoriti oči i srce za prepoznavanje istine i usmjeriti svoj pogled prema vječnim dobrima. On želi biti dio našeg života u svemu što živimo i sve želi prožeti spasenjem. Nemojmo odbaciti toliku milost.