DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Ovo je Sin moj ljubljeni.

Nedjelja, 25. 2. 2024. DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

ČITANJA:
Post 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps 116,10.15-19; Rim 8,31b-34; Mk 9,2-10

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Abraham se nalazi na dnu svojeg života gdje svoga sina treba žrtvovati Bogu. Anđeo ga sprječava u tome, te mu naviješta novi uspon.

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.« I stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik i naslaže drva.
Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče: »Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on. »Ne spuštaj ruku na dječaka« – reče – »niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga«. Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina. Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče: »Kunem se samim sobom, izjavljuje Gospodin: Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao glas moj, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.«
Riječ Gospodnja.

II. Primajući muku i žrtvu za nas, Isus postiže novi vrhunac. Time se zalaže za one koji teže njemu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?
Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!
Riječ Gospodnja.

III. Na brdu se Isus preobražava u svoju puninu, barem u pogledu učenika, a oni ne znaju kako postupiti. Spuštajući se s brda Isus im zabranjuje da ikome to razglašavaju dok on ne ostvari svoje poslanje.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: »Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!« I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo »od mrtvih ustati«.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Isus uzme sa sobom apostole i povede ih na visoku goru u osamu, ali ih vraća ostalima nakon preobraženja. Na taj način ovaj nas događaj o preobraženju želi pozvati da se maknemo, da izađemo iz naših ljudskih sigurnosti, da se penjemo na rizičnu goru kako bismo vidjeli Isusa na drugačiji način. Jedino u povjerenju prema Isusu i u slušanju njegove riječi možemo pobijediti naše strahove i doći na
cilj preobraženi. Ne radi se o nekom pasivnom slušanju. Treba razumijeti Riječ, prisvajati je i živjeti je. Iako ta njegova riječ često uzdrma naše sigurnosti i uvjerenja, ne smije ući u jedno i izaći kroz drugo uho. Mora ostati djelotvorna u duhu i vidljiva u našim djelima. Lijepo je putovanje zemljom kada mu dozvolimo da nas povede na goru i kada do njegovih nogu promatramo njegov sjaj!

Odilon-Gbènoukpo Singbo, Oluja će proći

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Nahranjeni na euharistijskom slavlju Božjom riječju i Kristovim tijelom primamo poslanje za svakodnevni život, pun uspona i padova. Tom snagom prigrljujemo sve ono što nam život donosi i budimo ustrajni na putu kojim idemo jer to je put koji nam je pokazao Isus Krist. Za to poslanje primimo blagoslov.