DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ja sam kruh života koji siđoh s neba.

Nedjelja, 8. 8. 2021. DEVETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA: 

1Kr 19,4-8; Ps 34,2-9; Ef 4,30 – 5,2; Iv 6,41-51

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Prorok Ilija, razočaran vlastitim neuspjehom, upada u duboku egzistencijalnu krizu. No ohrabren prisutnošću Božjeg anđela, po kojemu Bog iskazuje brigu za njegov život, nastavlja svoj hod koji će ga dovesti do susreta s Bogom.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Ode Ilija dan hoda u pustinju. Stigavši onamo sjede pod jednu žuku, zaželje umrijeti i reče: »Već mi je svega dosta, Gospodine! Uzmi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih.« Zatim leže i zaspa ondje. Ali gle, anđeo ga taknu i reče mu: »Ustani i jedi.« On pogleda, kad gle – kraj njegova uzglavlja na kamenu pečen kruh i vrč vode. Jeo je i pio pa opet legao. Ali se anđeo Gospodnji javi i drugi put, dotače ga i reče: »Ustani i jedi, jer je pred tobom dalek put!« Ustao je, jeo i pio. I okrijepljen tom hranom, išao je četrdeset dana i četrdeset noći sve do Božje gore Horeba.

Riječ Gospodnja.

II. Kršćani, kao nositelji Božjega Duha, pozvani su nasljedovati Krista u ljubavi prema braći. Stoga naši odnosi trebaju biti prožeti milosrđem, praštanjem i dobrotom, po uzoru na Krista, koji nas je toliko ljubio da je bio spreman dati sebe za naše spasenje.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Ne žalostite Duha Svetoga, Božjega, kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja! Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.

Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.

Riječ Gospodnja.

III. Onima koji njega i njegovo naviještanje žele zatvoriti usvoje predrasude, Isus odgovara upućujući ih na vjeru. Vjera se ne može vezati uz prošlost, nego je potrebna uvijek nove spoznaje, otvorenosti za novo. Nazivajući sebe kruhom života, Isus ih uvodi u tu novost.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«

Isus im odvrati: »Ne mrmljajte među sobom! Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Pisano je u Prorocima: Svi će biti učenici Božji. Tko god čuje od Oca i pouči se, dolazi k meni. Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. Zaista, zaista, kažem vam: tko vjeruje, ima život vječni. Ja sam kruh života. Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe. Ovo je kruh koji silazi s neba: da tko od njega jede, ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Isus svojim suvremenicima približava otajstvo spasenja dajući im sebe, Boga, za hranu, predstavlja se kao kruh. Čovjek može razumjeti kruh i važnost kruha za svoj život te Krist na taj način pristupa svojim suvremenicima. Njima ostaje nejasno kako on, čovjek kojega znaju, može govoriti o tome i kako on može biti hrana. Imajmo na umu da se sve ovo događa nakon što je Isus nahranio gladne. Isus zapravo govori o prihvaćanju dara Božjega, o blizini Očevoj. Pokazuje čovjeku pravu istinsku ljubav Oca za kojom čovjek čezne, pokazuje čovjeku za što je stvoren, kojim putem treba ići da sebe ostvari, da je pozvan biti dijete koje ima Oca koji mu daje sve, koji mu daje život.

Svakako da je hrana nešto bez čega čovjek ne može živjeti, glad je osjećaj koji čovjeka tjera na borbu za život. Svjedoci smo da danas u svijetu ima mnogo gladnih te smo pozvani pomoći im, kao što čini Krist. Pozvani smo pomagati onima koji su u našoj blizini u potrebi. Osim te gladi postoji i glad koju svaki čovjek doživi, osjeti. Glad za ljubavlju, za nježnošću, za blizinom, za utjehom, glad koju kruh ne može utažiti. No, tu glad može utažiti Kruh koji je s neba sišao, čovjeka koji gladuje za tim kruhom Otac koji daje hranu svakodnevno može nahraniti, potrebno je samo doći i uzeti Kruh koji život daje. Čovjek uvijek posjeduje glad za zdravljem i rado bi imao nekoga da brine za njega, da razgovara s njim kad je bolestan, s druge strane sam nije spreman bolesnom pomoći, pristupiti i biti blizu. Čovjek je gladan utjehe, zaštite, nježnosti, ljubavi, s druge strane sam nije uvijek spreman ih pružiti.

Bog je taj koji nikada ne uskraćuje čovjeku što mu je potrebno za život, uvijek je spreman čovjeka nahraniti i kruhom koji siti tijelo, ali i Kruhom koji daje život vječni. Čovjek je pozvan na blagovanje Kruha, hoće li on pristupiti stolu Gospodnjemu ostaje mu na izbor. Isus kaže: „Tko vjeruje, ima život vječni.“ Hoće li se čovjek usuditi imati vjere i povjerenja? Daj nam da jedemo i pusti nas na miru. Ovime čovjek ne može nikada biti potpuno zadovoljan i pronaći sreću u životu iako se mnogi upravo oko toga trude. Ipak, smisao životu daje Kruh života koji je s neba sišao, Krist koji daje čovjeku sve.

vlč. Matija Knok

 OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Koliko je Isus blizak našem konkretnom životu? On nam želi biti blizu, poput kruha. Nečega što nas na jednostavan, ljudski način dotiče svaki dan. Otvorimo srce te pronađimo u onome naizgled običnom skrivenu snagu njegove prisutnosti koja nas i naše bližnje vodi istinskom životu.