DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.

Nedjelja, 11. 6. 2023. DESETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Hoš 6,3-6; Ps 50,1.8.12-15; Rim 4,18-25; Mt 9,9-13

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. Starozavjetni prorok Hošea naglašava narodu da je glavni cilj naše vjere upoznati Gospodina koji dolazi.

Čitanje Knjige proroka Hošee
»Težimo da upoznamo Gospodina: ko zora pouzdan mu dolazak.
On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.«
»Što za tebe mogu učiniti, Efrajime?
Što za tebe mogu učiniti, Judo?
Ko oblak jutarnji ljubav je vaša, ko rana rosa koje nestaje.
Zato sam ih preko prorokâ sjekao
i ubijao riječima usta svojih;
al sud će tvoj izaći ko svjetlost.
Jer ljubav mi je mila, ne žrtva, poznavanje Boga, ne paljenice.«
Riječ Gospodnja.

II. Apostol Pavao u Poslanici Rimljanima pojašnjava nam i daje nam za primjer nepokolebljivu vjeru u Boga starozavjetnog proroka Abrahama.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo!
U nadi protiv svake nade povjerovaAbraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo – bilo mu je blizu sto godina – i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost.
Ali nije samo za nj napisano: Uračuna mu se, nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.
Riječ Gospodnja.

III. Evanđelist Matej prepričava nam kako je Isus sam naglasio da oko sebe okuplja grešnike, a ne samo pravednike.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme:
Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pode za njim.
Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?«
A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Onima koji su se zgražali što blaguje s carinicima i grešnicima Isus uzvraća: “Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima.” Ova nas Isusova riječ na dvostruk način tješi. Prvo, ako smo grešni, ako smo slabi, ako smo nedosljedni, onda tek, da tako kažemo, imamo prvo doći do Isusa. I on će nas prihvatiti kao liječnik koji ne prekorava ukoliko smo sami skrivili svoju bolest ili svoju povredu, nego nas liječi. Ludo bi bilo da se poput prvog čovjeka, Adama, nakon svoga grijeha sakrijemo pred Bogom. Bog nas poziva da poput Mateja, unatoč svojim slabostima pristupimo k Isusu. Drugo, Isus nas poziva da onda i mi prihvaćamo obraćene grešnike, baš kao što to on, naš Spasitelj čini. Onda ćemo biti slični njemu, onda ćemo shvatiti ono što je bitno, o čemu govori prorok, a što i Isus naglašava: “Milosrđe mi je milo, a ne žrtva.” Zaključimo pobožnim zazivom: “Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svome”.

Dr Zvonko Pažin

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Krist nam je dao primjer i trebamo ga nasljedovati. Druženje sa slabima i marginaliziranima dragocjeno je u očima Gospodnjim. Budući da smo vjernici i da smo pozvani živjeti svoju vjeru, odmah danas prionimo na posao i budimo poput Krista.