ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISAO IZ EVANĐELJA DANA
Evo, začet ćeš i roditi sina.

Nedjelja, 24. 12. 2023.
ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA

ČITANJA:
2Sam 7.1-5.8b-12,14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rim 16,25-27; Lk 1,26-38
UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

I. David želi podići hram Bogu, osjeća se nedostojnim svoje palače dok se Bogu ne oduži za njegova djela. No Bog mu poručuje preko proroka Natan, da će on Davidu dati još nešto više i od palače, kraljevstvo za vijeke.

Čitanje Druge knjige o Samuelu
Kad se David kralj nastanio u svojem dvoru, a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: »Pogledaj! Ja, evo, stanujem u dvoru od cedrovine, a kovčeg Božji stoji pod šatorom.« A Natan odgovori kralju: »Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Gospodin s tobom.« Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Gospodnja: »Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovo govori Gospodin: ’Zar ti da mi gradiš kuću da u njoj prebivam? Ja sam te uzeo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad narodom mojim Izraelom. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je ime velikanâ na zemlji. Ja ću odrediti mjesto narodu svojem Izraelu, posadit ću ga da na njemu prebiva i da više ne strahuje, niti da ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja. Gospodin će te učiniti velikim. Gospodin će ti podići dom. I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.’«
Riječ Gospodnja.

II. Sveti Pavao slavi Boga za otkrivanje otajstava sakrivenih ljudskom rodu od vjekova, objavljenih u Isusu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo: Onomu koji vas može učvrstiti – po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju otajstva prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru – jedinomu mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.
Riječ Gospodnja.

III. Anđeo Gabrijel naviješta Mariji da će začeti Sina Božjega. Time ona postaje prvi pravi hram.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.
Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE

Evanđelje donosi detaljan opis navještenja. Svi smo uvjereni, da je to Gospin blagdan. Ona je tu u središnju pažnje, ona je „junak dana“, „zvijezda pozornice“. Oči sviju su uprte u nju: oči neba i zemlje, Boga i anđela, đavla i ljudi. Ipak, glavni protagonist ovog evanđelja nije Marija, nego Isus! Druga Božanska Osoba već se sprema na put, već „pakira svoj kofer“ da nam dođe i pokaže Očevu ljubav. Samo još nema imena, ne zna kako će je zvati Majka i ljudi. Arkanđeo je prvi koji se usudi izustiti to sveto Ime: Isus.
Isus je takav i danas. Stalno se sprema na put, stalno je u „pakiranju svog kofera“ da nam dođe. I dolazi nam u svetim sakramentima, u svojoj riječi, u svetom pismu, u našim molitvama, u našim radostima i u našim patnjama. Isusa bismo mogli opisati kao svjetskog putnika, kao onoga koji luta ovim svijetom da nađe svakog onoga, koji ga čeka, koji ga treba, koji je spreman primiti ga.
Majka Marija ga je primila radosno i velikodušno. Nije samo zapamtila to drago ime: Isus, nego ga je pohranila u svom srcu i u svojoj duši. Ovo ime je postalo njezino blago, njezino svjetlo na životnom putu, njezina raspjevana radost, njezina kalvarijska patnja ali i njezina nebeska slava. Neka nas ona, Bezgrješna, nauči, kako voljeti Isusovo drago Ime.

Izvor: www.radiomarija.hr, p. Stjepan Fridl,

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Možemo se u životu na mnogo toga zavjetovati, možemo mnoga obećanja dati Bogu, ali ne možemo nadmašiti njegova obećanja nama. U svakom svom obećanju Bog nam daje još veću i neshvatljivu milost koja nas uzdiže do njega samog. Nikada nećemo biti u potpunosti dostojni primiti njega, ali njegova ljubav nadilazi naše nedostatke. Ono što možemo jest uvijek težiti tome, truditi se da učinimo njegovo prebivalište u sebi što savršenijim te da drugima pružamo mogućnost da ga upoznaju u nama.