ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Počinut će na njemu mir vaš.

 Nedjelja, 3.7.2022. ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Iz 66,10-14c; Ps 66,1-3a.4-7a.16.20; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20

UVOD U ČITANJA IZ SLUŽBE RIJEČI

 I. Mir nad Jeruzalemom ispunjenje je Božjih obećanja. Bog će izliti svoj blagoslov i ispuniti blagostanjem grad koji je simbol Božje prisutnosti i središte vjere naroda, i koji je u prošlosti pretrpio poniženja. Bog preobražava tugu radošću i očituje svoju snagu u svom narodu.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Veselite se s Jeruzalemom,

kličite zbog njega svi koji ga ljubite!

Radujte se, radujte s njime,

svi koji ste nad njim tugovali,

da se nadojite i nasitite

na dojkama utjehe njegove,

da se nasišete i nasladite

na grudima krepčine njegove.

Jer ovo govori Gospodin:

»Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti

i kao potok nabujali bogatstvo naroda.

Dojenčad ću njegovu na rukama nositi

i milovati na koljenima.

Kao što mati tješi sina,

tako ću i ja vas utješiti

– utješit ćete se u Jeruzalemu.«

Kad to vidite, srce će vam se radovati

i procvast će vam kosti ko mlada trava.

Očitovat će se ruka Gospodnja na njegovim slugama.

Riječ Gospodnja.

II. Kristov križ temeljni je znak raspoznavanja kršćanina. Kristovim smo uskrsnućem preobraženi na novi život te nas prihvaćanje njegova križa dijeli od svijeta. Jedina pripadnost koja ima značenje za kršćanina je pripadnost Kristu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego – novo stvorenje. A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega – mir i milosrđe!

Ubuduće neka mi nitko ne dodijava jer ja na svom tijelu nosim biljege Isusove!

Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim, braćo! Amen.

Riječ Gospodnja.

III.  Isus treba učenike koji će biti njegovi svjedoci spremni poduzeti napor i odreći se vlastitih interesa da bi se njegova riječ širila. Njihovo je poslanje nužno, nezamjenjivo i hitno, a obilježava ga poniznost, otvorenost i vjesnost.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:

Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: »Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: ’Mir kući ovoj!’ Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću.«

»Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: ‘Približilo vam se kraljevstvo Božje!’ A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite: ‘I prašinu vašega grada, koja nam se nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!’ Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu.«

Vratiše se zatim sedamdesetdvojica radosni govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« A on im reče: »Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.«

Riječ Gospodnja.

RAZMIŠLJANJE UZ EVANĐELJE  

Nitko se neće spasiti niti istinski ostvariti bez zajednice i zajedništva. Nitko neće biti prihvaćen u Božju ljubav ako ne ljubi druge osobe. Zato je cilj kršćanske religije (vjere) spasenje svih ljudi. Ne samo nekih. Isus je ušao u ljudsku povijesti da uzdigne ljudsko biće, svakog čovjeka.

Ljudska povijest će završiti početnim pitanjem: Gdje ti je brat? Prema tome ne možemo govoriti o spasu svoje duše a ne vodeći brigu o drugima. Mi smo u drugima, drugi su u nama. Kroz druge postajemo ljudi, kroz druge se rađamo, kroz druge ulazimo u vječnost. Mi smo okrenuti i poslani prema drugima. Ovo je osnovno za kršćanstvo. Korijen našeg kršćanskog zajedništva i međusobne odgovornosti klija iz krštenja koje se dogodilo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga – u ime Božanske Zajednice.

Poslanje je svjedočenje Događaja svojim vlastitim životom. Također je vrlo teško naći osobu koja ne traži smisao življenja i puninu ljubavi. Zato je za prihvaćanje Isusova poslanja nužno izići iz samoga sebe – obratiti se. Isus šalje svoje učenike da navještaju ‘novi život’ – kraljevstvo Božje – život bratstva i ljubavi. Izgleda da danas treba jasnije i glasnije izlagati Isusovu poruku u svijetu koji je indiferentan na sve, i koji je u mnogo stvari devijantan.

Obitelji i brakovi su bolesni. Tko će ih liječiti i uzdizati, ako ne kršćanstvo i Crkva? Isus šalje sedamdesetdvojicu učenika. Očito, simbolički broj koji označava punini i savršenstvo. Među ova 72 učenika su i žene (Dap 6,1). Hoće se reći da u ovaj broj spada poziv svim kršćanima. Isusovo vrijeme (Božje kraljevstvo) već je započelo, ali još nije ispunjeno. Svatko od nas participira u njegovom ostvarivanju.

Mi smo Božji instrument otkrivanja vječne ljubavi. Zato smo svi mi odgovorni za vrijednosti u svijetu. Sve nas Isus šalje u svijet. Ne treba se strašiti. Nikada nećemo biti sami ako se angažiramo u dobru i ljubavi. Uvijek je Bog s nama i u nama, na svim našim životnim putovima!

 www.dominikanci.hr

OTPUST IZ SLUŽBE RIJEČI

Kršćanin je onaj koji je spreman biti Bogu na raspolaganju. Vjera nije stvarnost u kojoj bi se udobno smjestili, nego uvijek traži spremnost na iskorak i poslušnost Božjoj volji. Na taj način svatko od nas ispunjava svoje poslanje u ovom svijetu. Kršćanin je čovjek koji je otvoren primati Boga u svoj život i ići u susret drugom čovjeku.